آزمون «تا چه حد سرسخت هستید؟» - مقیاس اندازه‌گیری سرسختی‌ای

آزمون «تا چه حد سرسخت هستید؟»

آزمونی که در این صفحه می‌بینید مقیاس اندازه‌گیری سرسختی‌ای است که برای تحقیقی در وِست‌پوینت تهیه شده. هر کدام از جملات را بخوانید و سپس گزینه‌ای که بیشتر به شما شباهت دارد را انتخاب کنید. در مورد پاسخ سوالات خیلی فکر نکنید. در عوض، اولین فکری که به سرتان می‌آید را نگاه دارید و به خودتان در قیاس با – نه فقط همکاران، دوستان، یا خانواده – بلکه «اکثر مردم» امتیاز دهید.

شروع آزمون