دوره‌ی ویژه‌ی آموزش زبان انگلیسی سازمانی به مدیران | VIP

دوره‌ی آموزشی VIP باران مختص مدیران عالی سازمان‌ها طراحی و اجرا می‌شود. درک شرایط کاری، محدودیت زمانی و برنامه آموزشی اختصاصی طبق هدف زبان‌آموز مبنای طراحی این دوره است.

آنچه در صفحه‌ی «دوره‌ی ویژه‌ آموزش زبان انگلیسی سازمانی به مدیران» می‌خوانید: