آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران

CIP
مشاوره آموزشی و ثبت‌نام

آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران | CIP

کلاس‌های نیمه‌گروهی مدیران (CIP) مناسب گروه‌های مدیران میانی طراحی شده است. دوره نیمه گروهی زبان انگلیسی مدیران و روسا برای شرایطی است که از نظر جایگاه سازمانی و سطح زبان انگلیسی، می‌توانیم به طور متوسط سه نفر از مدیران میانی سازمان را در یک فضای آموزشی در کنار هم جمع کرده و مسیر مشترک و انفرادی یادگیری آنها را برنامه‌ریزی کنیم. در کلاس‌های CIP برای هر یک از مدیران جلسات نیازسنجی انفرادی برگزار شده و تلاش می‌شود