آموزش لغات حسابداری

زبان انگلیسی
کلیک کنید

علم حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود؛ چون از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد.

آموزش رایگان واژگان حسابداری - بخش اول

آموزش رایگان واژگان حسابداری - بخش اول

Accounting | Accounts Payable | Accouts Receivable | Debit | Credit | Transaction | Bookkeeping | Bookkeeper | Ledger | Balance