The rules of small talk

ویدیوهای اهمیت آموزش زبان انگلیسی – Small Talk

مفهوم «Small Talk» چیست؟

به بیان ساده گفتگوهای دوستانه و غیررسمی که به صورت متداول در طول روز بین افراد استفاده می‌شود و درصد بالایی از مکالمات را هم شامل می‌شود را «Small Talk» می‌گویند.

سری ویدیوهای اهمیت آموزش زبان انگلیسی این بار با موضوع «Small Talk» را برای شما عزیزان تهیه و آماده کرده‌ایم تا با نحوه‌ی صحبت غیر رسمی و دوستانه آشنا شوید.

Small Talk 01

این ویدیوی آموزشی چند قانون بسیار مهم برای انجام گفتگوهای غیررسمی در موقعیت‌های کاری را متذکر می‌شود.

 این ویدئو را با د