(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
Select Page
صفحه ویژه مـدیـران آمـوزش و مـنـابـع انـسـانـی | Special page for education managers and human resources

صفحه‌ ویژه‌ مدیران آموزش و منابع انسانی

Special Page For Education Managers and Human Resources

صفحه‌ی ویژه‌ی مدیـران آموزش و منابع انسانی شامل اطلاعاتی مورد نیاز می‌باشد که برای دسترسی سریع و راحت ایجاد شده است. در این قسمت تمامی اطلاعات و سوالاتی که مدیران در زمینه‌ی یادگیری زبان انگلیسی سازمانی می‌توانند داشته باشند در این صفحه تهیه و جمع‌آوری شده است.

در ادامه‌ی این بخش قسمت پایین شما مدیران عزیز می‌توانید سوالات و نظرات خود را راجع به این صفحه ارائه دهید و در تکمیل شدن این قسمت ما را همراهی کنید.

 صفحه‌ ویژه‌ مدیران آموزش و منابع انسانی | Special Page For Education Managers and Human Resources

 

هدیه

مدیران عزیز هدیه خود را دریافت کنید.

سوالات متداول مدیران آموزش و منابع انسانی

مدیران آموزش و منابع انسانی چه سوالاتی می‌پرسند؟

l

سنجش

این قسمت در حال احداث می‌باشد.

گروه باران گزارش کیفی را چگونه به آموزش تحویل می‌دهد؟

 در ابتدای گفت‌وگوهای اجرای یک دوره‌ی آموزشی در سازمان‌های کشور، گروه باران فهرست کاملی از انواع آموزش‌هایی که به اداره‌ی آموزش ارائه می‌کند، معرفی می‌کند. یعنی تک‌تک گزارش‌هایی که باران اعلام می‌کند و به اداره‌ی آموزش ارسال می‌کند، نوع گزارش، کمی یا کیفی و گزارش‌های تجمی به همراه زمان دقیق ارائه می‌شود.

گزارش کیفی که جزء پیچیده‌ترین بخش‌های گزارش‌دهی آموزش باران محسوب می‌شود،

به این صورت هست که نتایج پیشرفت زبان‌آموز که در مراحل مشخص شده، دریافت و بررسی شده در کنار فیدبک‌هایی که در سیستم‌ آموزشی یکپارچه‌ی باران ثبت شده، توسط اساتید دوره با توجه به اینکه در یک دوره‌ی آموزشی ممکن است بیش از یک استاد حضور داشته باشد این‌ها بصورت یکپارچه ثبت شده و نهایتا فیدبکی که از خود زبان‌آموز گرفته می‌شود. یعنی در یک حرکت سه جانبه اطلاعات لازم در زمینه‌ی پیشرفت زبان‌آموز که بخشی از آن مقایسه با استانداردهای پیشرفت یک زبان‌آموز در دنیا هست به‌علاوه بازخوردی که فردبه‌فرد اساتید ارائه می‌کنند و نهایتا آنچه ادراک زبان‌آموز از پیشرفت خود هست در کنار هم گزارش کیفی گروه باران را تشکیل می‌دهند.

«اینکه آدمهای متفاوت را بتوان کنار هم با یک تفکر آموزش داد کار بسیار سختی است و این استثنا است.»

آقای مهندس نیکو سخن

شرکت بندر امام

آقاى دکتر مهرداد تقی‌زاده - معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

«اینکه آدمهای متفاوت را بتوان کنار هم با یک تفکر آموزش داد کار بسیار سختی است و این استثنا است.»

آقای مهندس نیکو سخن

شرکت بندر امام

ارتباط با باران