طراوت نوروزی گروه باران سال ۱۳۹۷

بچه‌های عزیز باران سلام

 

سال ۱۳۹۷ بر همگی شما مبارک

 

طرح طراوت نوروزی در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار بر اساس ایده‌ه­ای از آقای علیرضا کاشی­زاد (Linkedin) در باران به همت خانم متین شهامت اجرا شد. در این طرح بیش از ۱۰۰ ایده دریافت شد. سپس با مشا