(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
Select Page
هدیه دوره به خانواده و یا دوستان

تخفیف هدیه دورهآموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی به خانواده و دوستان

 

زبان‌آموز عزیز در صورتی که از دوره‌یآموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنیرضایت دارید، می‌توانید خانواده و دوستان خود را معرفی و هم شامل تخفیف شوید و هم فرصت یادگیری را به اطرافیان خود هدیه دهید.

ارتباط با باران