مشتریان موسسه باران – سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشور

مشتریان موسسه باران - سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشور
شهرداری تهران
نام سازمان/شرکت: شهرداری تهران

گروه هدف: مدیران

 محل اجرای پروژه: تهران

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
نام سازمان/شرکت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

گروه هدف: مدیران

 محل اجرای پروژه: تهران

سازمان تامین اجتماعی
نام سازمان/شرکت: سازمان تامین اجتماعی

گروه هدف: مدیران ارشد

 محل اجرای پروژه: تهران

سازمان تامین اجتماعی
نام سازمان/شرکت: سازمان تامین اجتماعی

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نام سازمان/شرکت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

شرکت خدمات انفورماتیک
نام سازمان/شرکت: شرکت خدمات انفورماتیک

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: تهران

سازمان بنادر و دریانوردی