نظر‌ زبان‌آموزان دوره‌های حضوری

ادامه نظرات

نظر زبان‌آموزان دوره‌های حضوری

اسامی به ترتیب الفبا می‌باشد.

«پیشرو بودنِ باران در متدهای جدید آموزشی و درک خواسته‌های زبان‌آموز و برنامه‌ریزی برای رسیدن به آنها مهم‌ترین شاخصه‌ی باران است.»

آقای رضا امیری

«باران حالم را بهتر می‌کند و روزم را می‌سازد.»

خانم میترا آتش‌باران

«قابل‌توجه‌ترین نکته در مورد روش آموزشی باران این است که آرام‌آرام به زبان‌آموز جرأت گوش دادن و اعتماد‌به‌نفسِ صحبت کردن می‌دهد.»

آقای علی بیک‌زاده میلانی – مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس

 «باران را یک عامل کلیدى براى موفقیت و گسترش تجارت بین الملل سازمان ها می دانم. اثربخشى خدمات باران براى سازمان ما در صنعت پتروشیمى کشور ثابت شده است.»

آقاى عبدالمجید بوالحسنىمشاور مدیر عامل شرکت پتروشیمى مبین

«من به عنوان یک مشترى از مجموعه باران راضى هستم. من معتقدم که کیفیت برابر است با رضایت مشترى. در پس این کیفیت، گروهى مشغول مطالعه، تفکر و فعالیت هستند که باعث بالندگى مجموعه باران شده اند.»

آقاى دکترمحمدابراهیم پورزرندىمدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی

 «