(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
  • باید جو رسمی را حفظ کنید و در همه مراحل و سطوح کاری رسمی باشید، از القاب در هر جایی که امکان دارد استفاده کنید.
  • باید ارتباط چشمی مستقیم و مناسبی با همکار تجاری فرانسوی خود برقرار کنید.
  • باید سعی کنید تعدادی عبارت فرانسوی یاد بگیرید و از آنها هر جایی که امکان دارد استفاده کنید. تلاش شما نادیده گرفته نمی شود
  • نباید در مورد مسائل خانوادگی یا شخصی طی مذاکره، صحبتی به میان بیاورید.
  • نباید به خاطر اختلاف عقیده یا اختلاف در بحث ها طی مذاکره تجاری سکوت کنید. فرانسو ها از توانایی شما در دفاع از موقعیتتان تقدیر خواهند کرد.
  • نباید عجله کنید یا علایم بی صبری با همتای فرانسوی خود نشان دهید. فرانسوی ها قبل از تصمیم گیری نیاز به زمان دارند.
آموزش زبان انگلیسی هواپیمایی