Select Page

مشاوره زبان انگلیسی گروه باران

فرم مشاوره زبان انگلیسی باران

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

یادگیری زبان انگلیسی تاثیر بسیار مهمی بر زندگی هر فردی می‌تواند داشته باشد. چه بر روی زندگی شخصی، کار، همچنین از لحاظ روانشناسی  فردی که یک زبان بین‌المللی را بلد است احساس بهتری داشته و ارتقای شغلی بهتری می‌تواند داشته باشد.

انتخاب راه درست یادگیری یک زبان جدید برای هر فردی دشوار می‌باشد. با‌توجه به‌اینکه هر فردی به هر دلیلی شروع به یادگیری زبان انگلیسی می‌کند، انتظار نتیجه دارد، که این نتیجه با برنامه‌ریزی و انتخاب راه درست همراه می‌باشد.

گروه باران برای هر فرد از ابتدا تا انتهای مسیر آموزش زبان انگلیسی زبان‌آموز را همراهی می‌کند و باتوجه به شرایطی زبان‌آموز مناسب است، مسیرآموزشی زبان‌آموز را تعیین کرده و به‌ زبان‌آموز برای رسیدن به هدفی که از زبان‌انگلیسی دارد، کمک می‌کند.

هدف از مشاوره
خودت را مجانی تست کن!

خودت را مجانی تست کن!

آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی

هدف از مشاوره چیست؟

انتخاب دوره‌ی مناسب با توجه به هدف و زمانی‌ که مدیران و کارشناسان سازمان‌ها دارند، یکی از عواملی می‌باشد که انتخاب دوره‌ی مناسب را برای آنها دشوار می‌سازد. گروه باران با تجربه‌ ۱۷ ساله‌ی خود نیاز‌های مدیران و کارشناسان سازمان‌های کشور را می‌شناسد و برای همین بهترین شرایط یادگیری زبان انگلیسی را با توجه به نیازهای زبان‌آموزان از جمله هدف، زمان، هزینه و همچنین محیطی که برای یادگیری زبان انگلیسی برای زبان‌آموز راحت و مناسب است مسیر آموزش را تعیین می‌کند.

فواید جلسه مشاوره

جلسه‌ی مشاوره‌ی گروه باران برای به‌نتیجه رسیدن زبان‌آموز می‌باشد و کمک می‌کند که راه مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب کند و قدم به قدم راه را چگونه حرکت کند. مدیران و کارشناسان می‌توانند با استفاده از جلسه‌ی مشاوره نیاز‌های خود را بیان کنند و با کمک گروه باران برای زمان و هزینه‌ی سازمان خود برنامه‌ریزی داشته باشند.

‌به بیان دیگر می‌توان گفت که با شروع همکاری با باران، باران در تمام مراحل کار در کنار شما خواهد ماند.

خانم هما مهرابی‌صدق

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گروه باران مبتکر روشی است که در آن هم زبان‌آموز و هم اساتید

در آسایش و آرامش به‌نتیجه‌ی خوبی می‌رسند.

آقای داریوش محمدی

پتروشیمی بندرامام

امتیاز باران نسبت به جاهای دیگر این است که برخوردهای دوستانه‌ای دارند و آدم احساس بودن در کلاس را ندارد.