(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
Select Page
دوره‌ی مهارت‌های حرفه‌ای | Professional Skills

دوره‌ی مهارت‌های حرفه‌ای | Professional Skills

بخشی از دوره‌های آموزشی باران دوره‌ مهارت‌های حرفه‌ای است. مهارت‌های حرفه‌ای با پنج مهارت Meeting، Negotiation، Presentation، Email و Telephoning  شناخته می‌شوند که این دوره‌­ها محورهای اصلی مهارت‌های حرفه‌ای باران هستند.

آموزشی که در دوره‌ مهارت‌های حرفه‌ای در باران ارئه می‌شود با توجه به اهمیت آن محدود به کتاب‌های تخصصی در این زمینه نیست و از ویدئوهای واقعی و تجربیات بین المللی در این زمینه استفاده می‌شود. در آموزش این مهارت‌ها، علاوه بر مهارت‌های ذکر شده آموزش‌هایی مانند آداب ارتباطات با کشورهای مختلف، نکات فرهنگی که می‌توانند تسهیل­گر در ارتباطات بین‌المللی باشند در این دوره‌های آموزشی گنجانده شده‌اند.

نکته‌ی بسیار مهمی که در دوره‌ی آموزش‌های حرفه‌ای اتفاق می‌افتد، ارائه‌ی دوره‌ی گفت و شنود غیر رسمی است که تحت عنوان “Small Talk” ارائه می­‌شود.

این دوره شامل مکالمات غیر رسمی است که در حاشیه جلسات، دیدارها و کنفرانس­های بین‌المللی، جلسات قراردادی و یا در زمان استراحت اتفاق می‌افتد.  از نظر مدیران، این گفتگوهای غیر رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کمک می‌کند تا روابط کاری بین شرکت‌ها و سازمان‌ها راحت‌تر پیش برود.

بخشی از دوره‌های آموزشی باران دوره‌ مهارت‌های حرفه‌ای است. مهارت‌های حرفه‌ای با پنج مهارت Meeting، Negotiation، Presentation، Email و Telephoning  شناخته می‌شوند که این دوره‌­ها محورهای اصلی مهارت‌های حرفه‌ای باران هستند.

آموزشی که در دوره‌ مهارت‌های حرفه‌ای در باران ارئه می‌شود با توجه به اهمیت آن محدود به کتاب‌های تخصصی در این زمینه نیست و از ویدئوهای واقعی و تجربیات بین المللی در این زمینه استفاده می‌شود. در آموزش این مهارت‌ها، علاوه بر مهارت‌های ذکر شده آموزش‌هایی مانند آداب ارتباطات با کشورهای مختلف، نکات فرهنگی که می‌توانند تسهیل­گر در ارتباطات بین‌المللی باشند در این دوره‌های آموزشی گنجانده شده‌اند.

نکته‌ی بسیار مهمی که در دوره‌ی آموزش‌های حرفه‌ای اتفاق می‌افتد، ارائه‌ی دوره‌ی گفت و شنود غیر رسمی است که تحت عنوان “Small Talk” ارائه می­‌شود.

این دوره شامل مکالمات غیر رسمی است که در حاشیه جلسات، دیدارها و کنفرانس­های بین‌المللی، جلسات قراردادی و یا در زمان استراحت اتفاق می‌افتد.  از نظر مدیران، این گفتگوهای غیر رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کمک می‌کند تا روابط کاری بین شرکت‌ها و سازمان‌ها راحت‌تر پیش برود.

دوره‌ی ویژه‌ی آموزش زبان انگلیسی سازمانی به مدیران

دوره‌ی VIP

دوره‌ی ویژه‌ی آموزش زبان انگلیسی سازمانی به مدیران

آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران

دوره‌ی CIP

آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی

دوره‌ی TCP

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی

اگر می خواهید مهارت‌های حرفه‌ای طرز صحیح حضور در  جلسات و دیدارها را بیاموزید، “دوره‌ی مهارت‌های حرفه‌ای” را از دست ندهید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با باران