(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

دوره‌ی کلاس‌های نیمه‌گروهی مدیران | CIP

کلاس‌های نیمه‌گروهی مدیران (CIP) مناسب گروه‌های مدیران میانی طراحی شده است. دوره نیمه گروهی زبان انگلیسی مدیران و روسا برای شرایطی است که از نظر جایگاه سازمانی و سطح زبان انگلیسی، می‌توانیم به طور متوسط سه نفر از مدیران میانی سازمان را در یک فضای آموزشی در کنار هم جمع کرده و مسیر مشترک و انفرادی یادگیری آنها را برنامه‌ریزی کنیم. در کلاس‌های CIP برای هر یک از مدیران جلسات نیازسنجی انفرادی برگزار شده و تلاش می‌شود نهایتا به نیازهای مشترک زبان‌آموزان در کنار نیاز آموزشی انفرادی آنها پاسخ داده شود. بخشی از نیازهای زبان آموزان کاملا انفرادی بوده و ممکن است باهم متفاوت باشند. این بخش در آموزش‌های از طریق تماس تلفنی پاسخ داده می‌شود تا هرفرد بتواند مسیر رشد یادگیری خود را دنبال کند.

ارتباط با باران