(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

آموزش گروهی و تخصصی کارشناسان کلیدی در سازمان‌ها سازمان‌ها

گروه باران برای کارشناسان کلیدی سازمان‌ها با توجه به نیازسنجی که از مدیران و تک‌تک کارشناسان واحد انجام می‌دهد، مسیر آموزشی مخصوص به هر فرد را طراحی می‌کند. کلاس‌های کارشناسان در گروه‌های ۸ تا ۱۲ نفره تشکیل می‌شود و محتوای آموزشی کلاس‌ها از کتاب‌های درسی، ویدئو، فایل‌های صوتی و اپلیکیشن تشکیل می‌شود که با توجه به شرایط هر کالاس محتوای درسی تنظیم می‌شود.

محل برگزاری دوره‌ها در سازمان و در بهترین و مناسب‌ترین شرایط برای کارشناسان هر واحد صورت می‌گیرد.

معمولا واحدهای آموزش این همکاری را دارند که اگر کارشناسان از چند واحد یا ساختمان باشند محل برگزاری کلاس در مناسبترین شرایط ممکن برای آنها اجرا شود.

تمام مراحل نیازسنجی، تعیین سطح، انتخاب محتوای آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، ارتباط با زبان‌آموزان، ارتباط آموزشی خارج از فضای کلاس تمامی این موارد در دوره گنجانده شده تا بیشترین حد کارایی را در کلاس‌ها داشته باشیم.

موفقیت گروه باران در برگزاری کلاس‌های گروهی کارشناسان، علاوه بر انتخاب محتوای مناسب با هدف سازمان؛ درصد موفقیت حضور زبان‌آموزان را هم می‌توانیم به آن اضافه کنیم.

یعنی برخلاف انتظار عمومی سازمان‌ها که کلاس‌های گروهی با تعداد قابل توجهی زبان‌آموزان شروع می‌شود و نهایتا با تعداد بسیار کمی به انتهای می‌رسد، مسیر یادگیری در گروه باران بسیار متفاوت است و آمار و نتایج ثبت شده‌ی تمامی سازمان‌های مشتریان باران به‌عنوان مستندات کیفیت برگزاری دوره‌ها قابل استناد هستند.

 

ارتباط با باران