صفحه‌ی ویژه‌ی مدیران آموزش و منابع انسانی | Special page for education managers and human resources

صفحه ویژه مدیـران عـامـل و ارشـد سـازمـان‌هـا

Special Page For Top Executives and Organizations 

صفحه‌ی ویژه‌ی مدیـران عـامـل و ارشـد سـازمـان‌هـا شامل اطلاعاتی مورد نیاز می‌باشد که برای دسترسی سریع و راحت ایجاد شده است. در این قسمت تمامی اطلاعات و سوالاتی که مدیران در زمینه‌ی یادگیری زبان انگلیسی سازمانی می‌توانند داشته باشند در این صفحه تهیه و جمع‌آوری شده است.

 در ادامه‌ی این بخش قسمت پایین شما مدیران عزیز می‌توانید سوالات و نظرات خود را راجع به این صفحه ارائه دهید و در تکمیل شدن این قسمت ما را همراهی کنید.

نظرات شما مدیران درباره گروه باران