(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

دوره‌ی مهارت‌های حرفه‌ای |Professional Skills

بخشی از دوره‌های آموزشی باران دوره‌های مهارت‌های حرفه‌ای است. مهارت‌های حرفه‌ای با پنج مهارت Meeting، Negotiation، Presentation، Email و Telephoning  شناخته می‌شوند که این دوره‌­ها محورهای اصلی مهارت‌های حرفه‌ای باران هستند.

آموزشی که در این زمینه در باران ارئه می‌شود با توجه به اهمیت آن محدود به کتاب‌های تخصصی در این زمینه نیست و از ویدئوهای واقعی و تجربیات بین المللی در این زمینه استفاده می‌شود. در آموزش این مهارت‌ها، علاوه بر مهارت‌های ذکر شده آموزش‌هایی مانند آداب ارتباطات با کشورهای مختلف، نکات فرهنگی که می‌توانند تسهیل­گر در ارتباطات بین‌المللی باشند در این دوره‌های آموزشی گنجانده شده‌اند.

نکته‌ی بسیار مهمی که در دوره‌ی آموزش‌های حرفه‌ای اتفاق می‌افتد، ارائه‌ی دوره‌ی گفت و شنود غیر رسمی است که تحت عنوان “Small Talk” ارائه می­‌شود.

این دوره شامل مکالمات غیر رسمی است که در حاشیه جلسات، دیدارها و کنفرانس­های بین‌المللی، جلسات قراردادی و یا در زمان استراحت اتفاق می‌افتد.  از نظر مدیران، این گفتگوهای غیر رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کمک می‌کند تا روابط کاری بین شرکت‌ها و سازمان‌ها راحت‌تر پیش برود.

آموزش زبان انگلیسی هواپیمایی