The speech of the managing director of the Baran group

سلام و درود فراوان

بیش از هفده سال فعالیت موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران به ما آموخته است که مشتریان هوشمند و با تجربه علاقه‌مندند خدمات حرفه‌ای و متمایز با خروجی‌های اثر بخش دریافت نمایند.

مشتریان گروه باران پس از اولین تجربه آموزشی، خاطرنشان می کنند که باران برای خلق کیفیت در آموزش زبان نیز یک سازماندهی حرفه‌ای دارد و تمامی خروجی‌هایی که دریافت می‌کنند دستاورد یک تیم آموزشی سازمان یافته است.

نوآوری در خلق شیوه‌های آسان و سریع آموزش زبان انگلیسی، انضباط کمنظیر در اجرای تعهدات آموزشی و همراهی صمیمانه در مسیر آموزشی مهمترین وجوه تمایز باران است که همواره برای تحقق آنها تلاش کرده‌ایم.

 

 با احترام

مهدی بیگی

  مدیرعامل