Chat with us, powered by LiveChat

آزمون‌ بین‌المللی زبان انگلیسی – IELTS

آزمون‌ بین‌المللی زبان انگلیسی - IELTS

آزمون آیلتس مهارت شنیداری، خواندن، نوشتاری و گفتاری شما را طی کمتر از سه ساعت، می‌سنجد. دو نوع آزمون آیلتس وجود دارد: آزمون آکادمیک و آزمون جنرال. قیمت شنیداری و گفتاری برای هر دو آزمون مشابه و یکسان است، اما موضوعات قسمت خواندن و نوشتار بسته به آزمونی که انتخاب کنید تغییر خواهد کرد. قسمت شنیداری، خواندن و نوشتاری تمام آزمون‌های آیلتس در یک روز و بدون فاصله زمانی بین بخش‌های مختف انجام می‌شود. اما قسمت گفتاری آزمون ممکن است بین یک هفته قبل یا بعد از روزی که آزمون قسمت‌های دیگر برگزار می‌شود اجرا شود. این موضوع به انتخاب حوزه آزمون است.

نمره بندی این آزمون از ۰ تا ۹ سطح را شامل می‌شود که نمرهٔ قبولی برای آزمون وجود ندارد اما به‌طور معمول سطح ۵ نمرهٔ متوسط و ۶ به بالا خوب تلقی می‌شود.

 

سطح توضیح
۰ هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ندارد.
۱ در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمهٴ مجرد ندارد.
۲ امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از واژگان مجرد یا قالب‌های کوتاه در موقعیتهای آشنا و برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در فهم انگلیسی گفتاری و نوشتاری دارد.
۳ فقط می‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک و منتقل کند. توقف‌های مکرر در هنگام ارتباط مشاهده می‌شود.
۴ قابلیت‌های ابتدایی محدود است به موقعیتهای آشنا. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.
۵ دارای مهارت نسبی زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موقعیتها می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات بسیار وجود دارد. باید توانایی ایجاد ارتباطات اولیه را در حوزهٴ تخصصی خود داشته باشد.
۶ علی‌رغم بعضی بی‌دقتی‌ها، عدم تناسب‌ها، و نافهمی‌ها، در کل دارای مهارت مؤثر زبانی است. قادر به استفاده و فهم زبان نسبتاً پیچیده به ویژه در موقعیتهای آشنا می‌باشد.
۷ مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست، گرچه با اشتباهات هرازگاهی در دقت، تناسب، و درک زبان همراه‌است. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید و استدلال‌های جزیی نگر را درک کند.
۸ مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست و تنها هرازگاهی اشتباهاتی از نظر دقت و تناسب کاربرد مرتکب می‌شود. ممکن است در موقعیتهای ناآشنا فهم کامل زبان صورت نگیرد. از پس مباحثات پیچیده و مشروح به خوبی برمی‌آید.
۹ مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست: دقیق، صحیح، روان همراه با فهم کامل.

زمان آزمون
زمان آزمون زمان کل آزمون حدود 2 ساعت و 45 دقیقه است.

listening
   قسمت شنیداری: 30 دقیقه

reading
  قسمت خواندن: 60 دقیقه

writing
  قسمت نوشتار آکادمیک: 60 دقیقه

speaking
  قسمت گفتاری: 11-14 دقیقه

زمان آزمون
 زمان کل: 164 دقیقه

   هزینه:

START IELTS ACADEMIC

START IELTS ACADEMIC

START IELTS GENERAL

START IELTS GENERAL

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap