کارگاه - معجزه اثر شنیدن - گاز پارس جنوبی - 02 مرداد ماه 97

«کارگاه معجزه اثر شنیدن»

گروه باران با هدف ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان دوره‌ی غیرحضوری (TCP) اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه‌هایی کرده است. اولین کارگاه ویژه‌ی زبان‌آموزان محترم