(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

رادیو / پادکست

پادکست ها و فایل های صوتی باران

معرفی گروه باران

by جناب آقای بیگی | توضیح مختصر در مورد معرفی گروه باران

دوره‌ی TCP چیست؟

by گروه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«به دلیل عدم اعتماد به نفس نتوانسته­‌اند در هیچ کلاس زبانی حضور داشته باشند.»

by گروه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«مناسب برای افرادی که چند سال از محیط آموزشی دور بوده‌اند و ترس از شروع دوباره دارند.»

by گروه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«هنوز آن مهارت دلخواه خود در زبان انگلیسی را کسب نکرده‌اند.»

by گروه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

زبان انگلیسی انفرادی