(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
صفحه ویژه مـدیـران آمـوزش و مـنـابـع انـسـانـی | Special page for education managers and human resources

صفحه‌ ویژه‌ مدیران آموزش و منابع انسانی

Special Page For Education Managers and Human Resources

صفحه‌ی ویژه‌ی مدیـران آموزش و منابع انسانی شامل اطلاعاتی مورد نیاز می‌باشد که برای دسترسی سریع و راحت ایجاد شده است. در این قسمت تمامی اطلاعات و سوالاتی که مدیران در زمینه‌ی یادگیری زبان انگلیسی سازمانی می‌توانند داشته باشند در این صفحه تهیه و جمع‌آوری شده است.

در ادامه‌ی این بخش قسمت پایین شما مدیران عزیز می‌توانید سوالات و نظرات خود را راجع به این صفحه ارائه دهید و در تکمیل شدن این قسمت ما را همراهی کنید.

 صفحه‌ ویژه‌ مدیران آموزش و منابع انسانی | Special Page For Education Managers and Human Resources

هدیه

هدیه ویژه‌ی مدیران این قسمت در حال احداث می‌باشد.

سوالات متداول مدیران آموزش و منابع انسانی

هدیه ویژه‌ی مدیران این قسمت در حال احداث می‌باشد.
l

سنجش

هدیه ویژه‌ی مدیران این قسمت در حال احداث می‌باشد.

آقاى دکترمحمدابراهیم پورزرندى

مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن

“من به عنوان یک مشترى از مجموعه باران راضى هستم. من معتقدم که کیفیت برابر است با رضایت مشترى. در پس این کیفیت، گروهى مشغول مطالعه، تفکر و فعالیت هستند که باعث بالندگى مجموعه باران شده اند”.

آقاى مهندس سیدمحسن حسینى

 امیرکبیر معاون مدیرمنابع انسانى شرکت پتروشیمى

“در یک بیان شفاف، باران متفاوت، خلاق و فراگیر است.اعضاى باران براى بهبود و پیشرفت سازمان مشتریان خود صمیمانه تلاش مىکنند. مجموعه باران همراه خوبى در مسیر موفقیت واحد آموزش پتروشیمى امیرکبیر بوده است.”

آقاى عبدالمجید بوالحسنى

 مشاور مدیر عامل شرکت پتروشیمى مبین

“باران را یک عامل کلیدى براى موفقیت و گسترش تجارت بین الملل سازمان ها می دانم. اثربخشى خدمات باران براى سازمان ما در صنعت پتروشیمى کشور ثابت شده است”.

مدیران عزیز شما می‌توانید نظرات و پیشنهاد‌های خود را از طریق فرم زیر با گروه باران درمیان بگذارید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با باران