Select Page

آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران

CIP
مشاوره آموزشی و ثبت‌نام

آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران | CIP

کلاس‌های نیمه‌گروهی مدیران (CIP) مناسب گروه‌های مدیران میانی طراحی شده است. دوره نیمه گروهی زبان انگلیسی مدیران و روسا برای شرایطی است که از نظر جایگاه سازمانی و سطح زبان انگلیسی، می‌توانیم به طور متوسط سه نفر از مدیران میانی سازمان را در یک فضای آموزشی در کنار هم جمع کرده و مسیر مشترک و انفرادی یادگیری آنها را برنامه‌ریزی کنیم. در کلاس‌های CIP برای هر یک از مدیران جلسات نیازسنجی انفرادی برگزار شده و تلاش می‌شود نهایتا به نیازهای مشترک زبان‌آموزان در کنار نیاز آموزشی انفرادی آنها پاسخ داده شود. بخشی از نیازهای زبان آموزان کاملا انفرادی بوده و ممکن است باهم متفاوت باشند. این بخش در آموزش‌ مکالمه‌ی زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی پاسخ داده می‌شود تا هرفرد بتواند مسیر رشد یادگیری خود را دنبال کند.

مشاوره آموزشی و ثبت‌نام

دوره‌های پیشنهادی باران

دوره‌ی ویژه‌ی مدیران عامل و مدیران ارشد

دوره‌ی VIP

دوره‌ی ویژه‌ی مدیران عامل و مدیران ارشد

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی

دوره‌ی TCP

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی

خلاصه:
امتیاز کاربران:
5 based on 1 votes
نوع سرویس:
آموزش زبان انگلیسی نیمه گروهی مدیران
نام ارائه کننده:
گروه باران | Barangroup.ir,
shahidi st.,Tehran-0098,
Telephone No.02188201529
منطقه:
گروه باران
توضیحات:
کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی سازمانی به صورت نیمه گروهی به مدیران (دوره‌ی CIP) مناسب گروه‌های مدیران میانی طراحی شده است. در کلاس‌های CIP برای هر یک از مدیران جلسات نیازسنجی انفرادی برگزار شده و تلاش می‌شود به نیازهای مشترک زبان‌آموزان پاسخ داده شود.