استخدام مدرس زبان و نیرو دفتر

کار در باران فقط شروع یک شغل نیست، شروع یک زندگی جدید است.

تدریس آنلاین زبان انگلیسی – استخدام نیرو – به‌صورت حضوری و دورکاری

استخدام مدرس زبان و نیرو دفتر

کار در باران فقط شروع یک شغل نیست، شروع یک زندگی جدید است.

تدریس آنلاین زبان انگلیسی – استخدام نیرو – به‌صورت حضوری و دورکاری

موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران

موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران (موسسه باران) در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را در شهر تهران آغاز کرد. در سال‌های گذشته فعالیت تخصصی موسسه باران در زمینه‌ی آموزشِ مدیران‌ارشد سازمان‌ها و کارشناسان کلیدی در این سازمان‌ها بوده است. تمرکز موسسه باران بر آموزش مدیران و کارشناسان کمک کرده که به‌صورت تخصصی در این زمینه بتوانیم فعالیت خود را انجام داده، و به سازمان‌های بزرگ کمک کنیم تا نیازهای خود در زمینه‌ آموزش زبان سازمانی را از طریق موسسه‌ی باران برطرف کنند.