باران نامه

باران نامه مجموعه‌ای از سخنان دوستانه‌ی گروه باران در زمینه‌ی زبان انگلیسی و ارتباط بهتر با این زبان بین‌المللی می‌باشد. نکاتی که می‌تواند به شما کمک کند تا به راحتی با زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم خود در ارتباط برقرار کردن و مکالمات با دوستان و آشنایان و بطور کلی در کار روزمره‌‌ی خود به راحتی استفاده کنید.

چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟

نامه شماره ۰۱

چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟

آیا واقعا با تلفن می‌توانیم زبان انگلیسی یاد بگیریم؟

نامه شماره ۰۲

آیا واقعا با تلفن می‌توانیم زبان انگلیسی یاد بگیریم؟