رادیو پادکست صوتی انگلیسی

رادیو پادکست‌ها و فایل‌های صوتی باران

معرفی موسسه باران

توسط جناب آقای بیگی | توضیح مختصر در مورد معرفی موسسه باران

دوره‌ی TCP چیست؟

توسط موسسه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«به دلیل عدم اعتماد به نفس نتوانسته­‌اند در هیچ کلاس زبانی حضور داشته باشند.»

توسط موسسه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«مناسب برای افرادی که چند سال از محیط آموزشی دور بوده‌اند و ترس از شروع دوباره دارند.»

توسط موسسه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP

«هنوز آن مهارت دلخواه خود در زبان انگلیسی را کسب نکرده‌اند.»

توسط موسسه باران | Barangroup.ir | دوره‌ی TCP