مشتریان باران

با مشتریان باران و نظرات آن ها آشنا شوید

مشتریانی که موسسه باران به آنها خدمات ارائه کرده، 70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند که سهم عمده‌ی آن را نفت و گاز و پتروشیمی با 44% به خود اختصاص داده است و 30% از مشتریان باران، وزارت خانه‌­ها و مراکز و سازمان‌های بزرگ کشور هستند.

86% مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی  (IMI) رتبه‌ی زیر 100 را دارند و 14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند. در ادامه می‌توانیم بگوییم 73% از مشتریان موسسه باران را مدیران ارشد و میانی‌سازمان­ های کشور تشکیل داده‌اند. در فهرست مشتریان باران سازمان­ های بزرگ کشور حضور دارند.

مشتریان موسسه باران – سازمان‌های بزرگ

مشتریان موسسه باران – نفت و گاز و پتروشیمی

مشتریان موسسه باران – بانک‌ها

%

70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند
  • 44٪ از مشتریان باران نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشند 44% 44%
  • 30% از مشتریان باران بانک‌ها، وزارت خانه ­ها و مراکز و سازمان های بزرگ کشور هستند 30% 30%

%

86% مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه‌ی زیر 100 را دارند

%

14% از مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند
نوعنام سازمان/شرکتگروه هدفمحل اجرا پروژه
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشهرداری تهرانمدیرانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورراه‌آهن جمهوری اسلامی ایرانمدیرانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورسازمان تامین اجتماعیمدیران ارشدتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورسازمان تامین اجتماعیمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشرکت خدمات انفورماتیکمدیران/سرپرستانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورسازمان بنادر و دریانوردیمدیرانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورهلدینگ خلیج فارس مدیرانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشوربازار بزرگ ایران مالمدیران ارشدتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورمرکز آموزش بازرگانیپیمانکار آموزشتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورصندوق حمایت از پژوهشگران و فناورانمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورصندوق حمایت از محصولات کشاورزیمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشرکت فولاد اکسین خوزستانمدیران/سرپرستانتهران/اهواز
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشرکت فولاد اکسین خوزستانمدیران/سرپرستاناهواز
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورسازمان حسابرسیمدیران/کارشناسانتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشرکت نگین خودرومدیران ارشدتهران
سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشورشرکت ایرتویا نماینده انحصاری تویوتامدیران ارشدتهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازشرکت ملی صنایع پتروشیمیمدیرانتهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی بندراماممدیران/سرپرستان/کارشناسانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی رازیمدیران/سرپرستانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی نوریمدیرانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی کاویانمدیران/کارشناسانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی جممدیران/کارشناسان/خانوادهعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی مهرمدیران/کارشناسانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی پردیسمدیران/کارشناسانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی شهید تندگویانمدیران/سرپرستانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی بوعلیکارشناسانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی امیرکبیرمدیران/سرپرستان/کارشناسانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی فناورانمدیرانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی خوزستانمدیران/سرپرستانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی مبینمدیران/کارشناسانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی لرستانمدیران/کارشناسانتهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی زاگرسمدیران/کارشناسانتهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی مارونمدیران/کارشناسانماهشهر/تهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپتروشیمی فجرمدیرانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهرمدیرانماهشهر
پتروشیمی و صنعت نفت و گازسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمدیران/سرپرستانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIECمدیران/کارشناسانتهران
پتروشیمی و صنعت نفت و گازمجتمع گاز پارس جنوبیمدیران/سرپرستانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازپالایش گاز فجر جمسرپرستانعسلویه
پتروشیمی و صنعت نفت و گازشرکت انتقال گاز ایرانمدیران ارشدتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک توسعه تعاونمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک صنعت و معدنمدیران/کارشناسانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک سپهمدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان کلیدیتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک رفاه کارگرانمدیران ارشدتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک مسکنمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک کشاورزیمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک پارسیانمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک تجارتمدیران/کارشناسانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریکارگزاری بانک کشاورزیمدیران/سرپرستان/کارشناسانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک ملتمدیران/کارشناسانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریسازمان بورس و اوراق بهادارمدیران ارشدتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریشرکت فرابورسمدیران ارشدتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریبانک توسعه صادراتمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریشرکت سرمایه گذاری غدیرمدیران/کارشناسانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریشرکت سرمایه گذاری ساختمان سپهمدیرانتهران
بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاریشرکت سرمایه گذاری مسکنمدیران ارشدتهران
لیست مشتریان بر اساس شهر
رتبه بندی IMI
لیست مشتریان بر مبنای گروه هدف
مدت ماندگاری سازمان‌ها
لیست مشتریان بر مبنای صنعت
تعداد مدیرانی که در کارگاه‌های باران شرکت کردند
نوع برگزاری دوره
آقاى محمدرضا ساروخانی

آقاى محمدرضا ساروخانی

مدیر امور سرمایه گذاری و بین‌الملل بانک سینا

«باران گروهی صمیمی، نوآور و حرفه‌ای است

آقاى دکترمحمدابراهیم پورزرندى

آقاى دکترمحمدابراهیم پورزرندى

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی

«من به عنوان یک مشترى از مجموعه باران راضى هستم. من معتقدم که کیفیت برابر است با رضایت مشترى. در پس این کیفیت، گروهى مشغول مطالعه، تفکر و فعالیت هستند که باعث بالندگى مجموعه باران شده اند.»

نمی‌دانید برای یادگیری زبان انگلیسی چه کاری باید انجام دهید؟

و

مشاوره می‌خواهید؟

برای دریافت مشاوره این قسمت را کلیک کنید

مشاوره تلفنی رایگان و ثبت‌نام

 

اگر نمی‌دانید که چه دوره‌ای برای شما مناسب است و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما می‌توانند به‌طور کاملا رایگان به شما مشاوره بدهند. پس وارد لینک زیر شده و اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما به‌زودی با شما تماس بگیرند و راهنمایی کنند.