Select Page

مشتریان باران

با مشتریان باران و نظرات آن ها آشنا شوید

مشتریانی که موسسه باران به آنها خدمات ارائه کرده، 70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند که سهم عمده‌ی آن را نفت و گاز و پتروشیمی با 44% به خود اختصاص داده است و 30% از مشتریان باران، وزارت خانه‌­ها و مراکز و سازمان‌های بزرگ کشور هستند.

86% مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی  (IMI) رتبه‌ی زیر 100 را دارند و 14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند. در ادامه می‌توانیم بگوییم 73% از مشتریان موسسه باران را مدیران ارشد و میانی‌سازمان­ های کشور تشکیل داده‌اند. در فهرست مشتریان باران سازمان­ های بزرگ کشور حضور دارند.

%

70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند
  • 44٪ از مشتریان باران نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشند 44% 44%
  • 30% از مشتریان باران بانک‌ها، وزارت خانه ­ها و مراکز و سازمان های بزرگ کشور هستند 30% 30%

%

86% مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه‌ی زیر 100 را دارند

%

14% از مشتریان باران در فهرست رتبه‌بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند
لیست مشتریان بر اساس شهر
لیست مشتریان بر مبنای صنعت
نوع برگزاری دوره
لیست مشتریان بر مبنای گروه هدف
رتبه بندی IMI
مدت ماندگاری سازمان‌ها
تعداد مدیرانی که در کارگاه‌های باران شرکت کردند
آقاى محمدرضا ساروخانی

آقاى محمدرضا ساروخانی

مدير امور سرمایه گذاری و بین‌الملل بانک سینا

«باران گروهی صمیمی، نوآور و حرفه‌ای است

آقاى دكترمحمدابراهيم پورزرندى

آقاى دكترمحمدابراهيم پورزرندى

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی

«من به عنوان يك مشترى از مجموعه باران راضى هستم. من معتقدم كه كيفيت برابر است با رضايت مشترى. در پس اين كيفيت، گروهى مشغول مطالعه، تفكر و فعاليت هستند كه باعث بالندگى مجموعه باران شده اند.»

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی