مشتریان موسسه باران – بانک و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری

مشتریان گروه باران – بانک و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری
بانک توسعه تعاون

نام سازمان/شرکت: بانک توسعه تعاون

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک صنعت و معدن

نام سازمان/شرکت: بانک صنعت و معدن

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

بانک سپه

نام سازمان/شرکت: بانک سپه

گروه هدف: مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان کلیدی

محل اجرای پروژه: تهران

بانک رفاه کارگران

نام سازمان/شرکت: بانک رفاه کارگران

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

بانک مسکن

نام سازمان/شرکت: بانک مسکن

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک کشاورزی

نام سازمان/شرکت: بانک کشاورزی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک پارسیان

نام سازمان/شرکت: بانک پارسیان

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

بانک تجارت

نام سازمان/شرکت: بانک تجارت

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

کارگزاری بانک کشاورزی

نام سازمان/شرکت: کارگزاری بانک کشاورزی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

بانک ملت

نام سازمان/شرکت: بانک ملت

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

سازمان بورس و اوراق بهادار

نام سازمان/شرکت: سازمان بورس و اوراق بهادار

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت فرابورس

نام سازمان/شرکت: شرکت فرابورس

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

بانک توسعه صادرات

نام سازمان/شرکت: بانک توسعه صادرات

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری غدیر

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری غدیر

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت سرمایه گذاری مسکن

نام سازمان/شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی

با مشاوران متخصص ما صحبت کنید.
مکالمه را شروع کنید
سلام دوست عزیز. چطور می‌تونم به یادگیری زبان شما کمک کنم؟
شنبه تا چهارشنبه 17 - 09 و پنجشنبه‌ها تا 13 پاسخگو هستیم.