مشتریان موسسه باران – سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشور

مشتریان موسسه باران - سازمان‌ها و مراکز بزرگ کشور
شهرداری تهران
نام سازمان/شرکت: شهرداری تهران

گروه هدف: مدیران

 محل اجرای پروژه: تهران

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
نام سازمان/شرکت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

گروه هدف: مدیران

 محل اجرای پروژه: تهران

سازمان تامین اجتماعی
نام سازمان/شرکت: سازمان تامین اجتماعی

گروه هدف: مدیران ارشد

 محل اجرای پروژه: تهران

سازمان تامین اجتماعی
نام سازمان/شرکت: سازمان تامین اجتماعی

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نام سازمان/شرکت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

شرکت خدمات انفورماتیک
نام سازمان/شرکت: شرکت خدمات انفورماتیک

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: تهران

سازمان بنادر و دریانوردی
نام سازمان/شرکت: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

هلدینگ خلیج فارس
نام سازمان/شرکت: هلدینگ خلیج فارس

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

ایران مال
نام سازمان/شرکت: بازار بزرگ ایران مال

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

مرکز آموزش بازرگانی
نام سازمان/شرکت: مرکز آموزش بازرگانی

گروه هدف: پیمانکارآموزش

محل اجرای پروژه: تهران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
نام سازمان/شرکت: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

صندوق حمایت از محصولات کشاورزی
نام سازمان/شرکت: صندوق حمایت از محصولات کشاورزی

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
نام سازمان/شرکت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

شرکت فولاد اکسین خوزستان
نام سازمان/شرکت: شرکت فولاد اکسین خوزستان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

 محل اجرای پروژه: تهران/اهواز

فولاد خوزستان
نام سازمان/شرکت: شرکت فولاد اکسین خوزستان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

 محل اجرای پروژه: اهواز

سازمان حسابرسی
نام سازمان/شرکت: سازمان حسابرسی

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

 محل اجرای پروژه: تهران

شرکت نگین خودرو
نام سازمان/شرکت: شرکت نگین خودرو

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام سازمان/شرکت: شرکت ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا

گروه هدف: مدیران ارشد

 محل اجرای پروژه: تهران

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی