مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز

مشتریان موسسه باران – پتروشیمی و صنعت نفت و گاز
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نام سازمان/ شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی بندرامام

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی بندرامام

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی رازی

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی رازی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی نوری

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی نوری

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی کاویان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی کاویان

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی جم

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی جم

گروه هدف: مدیران/کارشناسان/خانواده

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی مهر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مهر

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی پردیس

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی پردیس

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی شهید تندگویان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی شهید تندگویان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی بوعلی سینا

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی بوعلی

گروه هدف: کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی امیرکبیر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی امیرکبیر

گروه هدف: مدیران/سرپرستان/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی فناوران

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی فناوران

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی خوزستان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی خوزستان

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: ماهشهر

پتروشیمی مبین

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مبین

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پتروشیمی لرستان

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی لرستان

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی زاگرس

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی زاگرس

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

پتروشیمی مارون

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی مارون

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: ماهشهر/تهران

پتروشیمی فجر

نام سازمان/ شرکت: پتروشیمی فجر

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

نام سازمان/ شرکت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

گروه هدف: مدیران

محل اجرای پروژه: ماهشهر

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نام سازمان/ شرکت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

نام سازمان/ شرکت: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

گروه هدف: مدیران/کارشناسان

محل اجرای پروژه: تهران

مجتمع گاز پارس جنوبی

نام سازمان/ شرکت: مجتمع گاز پارس جنوبی

گروه هدف: مدیران/سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

پالایش گاز فجر جم

نام سازمان/ شرکت: پالایش گاز فجر جم

گروه هدف: سرپرستان

محل اجرای پروژه: عسلویه

شرکت انتقال گاز ایران

نام سازمان/ شرکت: شرکت انتقال گاز ایران

گروه هدف: مدیران ارشد

محل اجرای پروژه: تهران

مشتریان موسسه باران

مورد اعتماد سازمان‌های بزرگ ایرانی

با مشاوران متخصص ما صحبت کنید.
مکالمه را شروع کنید
سلام دوست عزیز. چطور می‌تونم به یادگیری زبان شما کمک کنم؟
شنبه تا چهارشنبه 17 - 09 و پنجشنبه‌ها تا 13 پاسخگو هستیم.