آشنایی با ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل ها گفته های سنتی (تاریخی) یک کشور هستند؛ آنها جملات کوتاه و هوشمندانه ای هستند که معمولاً توصیه های زندگی را ارائه می دهند؛ انگلیسی زبانان بومی اغلب از ضرب المثل انگلیسی در مکالمه های خود استفاده می کنند.

ضرب المثل ها می توانند بیش از هر کتاب درسی به شما در مورد فرهنگ یک کشور آموزش دهند. آنها نشان می دهند که چه چیزی برای گروه افراد مهم است، چه رفتاری خوب تلقی می شود و چه رفتاری بد؛ ضرب المثل ها همچنین می توانند تاریخچه یک مکان را به شما بگویند. به عنوان مثال، ضرب المثل های شهرهای کشاورزی از زبان کشاورزی زیادی استفاده می کنند و دهکده های ماهیگیری در مورد دریا صحبت خواهند کرد؛ درنتیجه برای شناخت بهتر و درک بهتر ضرب المثل انگلیسی باید آموزش زبان انگلیسی را شروع کنید.

ضرب المثل در زبان های مختلف

در زبانها و فرهنگهای دیگر، تعریف “ضرب المثل” نیز با انگلیسی متفاوت است. در زبان چومبورونگ غنا، “aŋase ضرب المثل های تحت اللفظی هستند و akpare کلمات استعاری هستند”. در بین Bini نیجریه، سه کلمه برای ترجمه “ضرب المثل” استفاده می شود: ere، ivbe وitan  اولی به رویدادهای تاریخی، دومی به رویدادهای جاری و سوم به “تزئین زبانی در گفتمان رسمی” مربوط می شود؛ در میان بلوچی های پاکستان و افغانستان، کلمه batal برای ضرب المثل های معمولی و bassīttuks برای “ضرب المثل هایی با داستانهای پیشین” وجود دارد.

همچنین اجتماعات زبانی وجود دارند که ضرب المثل­ها و معماها را در برخی از اقوام ترکیب می کنند و برخی از محققان را به ایجاد برچسب “معماهای ضرب المثل” سوق می دهد.

ضرب المثل انگلیسی، مکالمه انگلیسی، یادگیری ضرب المثل، ضرب المثل در مکالمه، مکالمه با استفاده از ضرب المثل، ضرب المثل های پرکاربرد انگلیسی، ضرب المثل های پر کاربرد

نمونه هایی از ضرب المثل مشترک زبان ها

ضرب المثل ها در زبان ها و فرهنگ های مختلف معانی مختلفی دارند؛ اما برای شناخت کلمات و درک ضرب المثل انگلیسی باید ابتدا دوره های آموزش زبان انگلیسی را پشت سر بگذارید؛ در ادامه این مطلب به نمونه هایی از ضرب المثل های انگلیسی می پردازیم.

Ignorance is bliss (جهل سعادت است)

Mustn’t cry over spilled/spilt milk. (نباید بر سر شیر ریخته شده گریه کرد)

Don’t cross the bridge until you come to it (تا به پل نرسیدید از آن عبور نکنید)

Those who live in glass houses should not throw stones. (کسانی که در خانه های شیشه ای زندگی می کنند نباید سنگ پرتاب کنند.)

Fortune favours the bold (بخت با شجاعان یار است)

A little learning is a dangerous thing (دانش کم خطرناک است)

A rolling stone gathers no moss. (یک سنگ نورد هیچ خزه ای جمع نمی کند)

Good things come to those who wait (اتفاقات خوب نصیب کسانی می شود که منتظرند)

A poor workman blames his tools. (یک کارگر فقیر ابزارهای خود را مقصر می داند)

A dog is a man’s best friend. (سگ بهترین دوست انسان است)

An apple a day keeps the doctor away (مصرف یک سیب در روز شما را از دکتر دور نگه می دارد)

If the shoe fits, wear it! (اگر کفشی مناسب شما است، آن را بپوشید)

Slow and steady wins the race (آهسته و پیوسته برنده مسابقه است)

Don’t count your chickens before they hatch (جوجه های خود را قبل از تخمگذاری شمارش نکنید)

Practice makes perfect. (تمرین از شما فرد بهتری می سازد)

Don’t put all your eggs in one basket (همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید)

All that glitters is not gold (هر گردی که گردو نیست)

ضرب المثل عبارت کوتاهی است که شناخته شده و در مواقعی موزون است، از جمله توصیه ها، موضوعات حکیمانه و تجربیات قومی، شامل تشبیه، استعاره یا کنایه که در بین مردم به دلیل معروفیت آن مشهور است؛ که معمولا از کلمات روان، وضوح بیان، سادگی، گستردگی و عمومیت و بدون تغییر استفاده می شود.

معروف ترین ضرب المثل های انگلیسی

  1. علف همیشه در طرف دیگر حصار سبزتر است

(The grass is alway greener on the other side of the fence)

علف همیشه در طرف دیگر سبزتر است” یک ضرب المثل است که به ما می گوید حسادت نکردن (خواستن آنچه دیگران دارند) خوب نیست؛ درنتیجه باید سپاسگزار داشته های خود باشید.

  1. کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید (Don’t judge a book by its cover)

همیشه اشیا آن طور که به نظر می رسند، نیستند. این ضرب المثل به شما می آموزد که درباره دیگران به ظاهر یا لباس آنها قضاوت نکنید؛ کتابی با جلد خسته کننده یا ساده می تواند شگفت انگیز باشد. در واقع این ضرب المثل می­خواهد نشان دهد که باطن بسیار مهم است. داشته­اند

  1. در حالی که اتو گرم است ضربه بزنید ( Strike while the iron is hot)

این عبارت قدیمی از دوران آهنگران (افرادی که با فلز کار می کنند) می آید. برای شکل دادن به فلز، آهنگر باید آن را با چکش بکوبد. وقتی گرم است کار با آهن راحت تر است. این ضرب المثل به این معنی است که شما باید از لحظه استفاده کنید. اگر فرصتی برای شما پیش آمد، از آن استفاده کنید! اقدامی انجام دهید زیرا ممکن است شانس دوباره پیش نیاید.

  1. بسیاری از دستها کار سبک را انجام می دهند

(Too many cooks spoil the broth)

اگر افراد زیادی یک جسم سنگین حمل کنند، احساس سنگینی نمی کنند. این معنای کلی این ضرب المثل است. اگر همه با هم کار کنند هر شخص کارهای کمتری دارد و فشار کمتری به هر شخص وارد می شود و مهمتر از همه، کار بسیار سریعتر به پایان می رسد.

ضرب المثل انگلیسی، مکالمه انگلیسی، یادگیری ضرب المثل، ضرب المثل در مکالمه، مکالمه با استفاده از ضرب المثل، ضرب المثل های پرکاربرد انگلیسی، ضرب المثل های پر کاربرد

جمع بندی

زبان نگلیسی ضرب المثل های زیادی دارد و ضرب المثل های نام برده شده در مقاله تنها بخش کوچکی از این زبان وسیع هستند؛ اما به طورکلی قبل از وارد شدن به مبحث ضرب المثل انگلیسی بهتر است آموزش زبان انگلیسی خود را تکمیل کنید. برای تکمیل این دوره و آموزش حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله لیسننینگ (Listening)، مکالمه و … می­توانید با کارشناسان ما در موسسه باران تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید.