زمان برای همه ی مردم دنیا بسیار پراهمیت است، زیرا همه ی انسان ها زندگی روزانه و اکثر فعالیت های خود را بر اساس تقویم سازماندهی می کنند. تقویم اکثر کشورهای دنیا از نظر ساختاری تفاوت هایی باهم دارند.

تقویم میلادی یکی از رایج ترین آن در دنیا است که ریشه ای مسیحی دارد، و بین المللل می باشد. همچنین برگرفته از تقویم ژولینی با مبدا میلادی است، تعداد روز شهای آن ۳۶۵تا است. و هر ۴ سال یک روز به روزهای سال اضافه می گردد تعداد ماه های میلادی هم مثل ماه های شمسی 12 تا است.

 ماه های میلادی به ترتیب

 

 • ژانویه (January)
 • فوریه (February)
 • مارس (March)
 • آوریل یا آپریل (April)
 • مه یا می (May)
 • ژوئن یا جون (June)
 • ژوئیه یا جولای (July)
 • اوت یا آگوست (August)
 • سپتامبر(September)
 • اکتبر (October)
 • نوامبر (November)
 • دسامبر (December)

 

 

 

 

 

January

ژانویه نخستین ماه سال میلادی  است اگر بخواهیم این ماه را مصادف کنیم با تقویم شمسی از 11 دی آغاز میشود و تا 11 بهمن ادامه دارد. این ماه دومین ماه از ماه های فصل زمستان است. تعداد روز های آن 31 روز است. همچنین اولین روز از این ماه به عنوان روز سال نو شناخته می شود. این ماه به طور متوسط ​​سردترین ماه سال است.

ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

ماه های فصل زمستان (winter)

 • دسامبر (December)
 • ژانویه (January)
 • فوریه February))

February

فوریه در تقویم جولیان و گرگوریان دومین ماه از سال میلادی است. این ماه دارای 28 روز یا 29 روز در سال های معمولی یا در سال های کبیسه می باشد که روز بیست و نهم آن را روز کبیسه می نامند.  تنها ماهی است که کمتر از 30 روز دارد.

 ماه فوریه از 12 بهمن شروع میشود و تا 9 اسفند ادامه دارد.

همچنین این ماه سومین ماه فصل زمستان در تقویم میلادی است.

رویداد های ماه فوریه

 • 4 فوریه (مقابله با انواع سرطان)
 • 6 فوریه (مبارزه با ناقص سازی زنان)
 • 17 فوریه (روز جهانی روح انسان)
 • 21 فوریه (تکریم بین المللی زبان مادری)
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

March

 شروع فصل بهار در اولین روز ماه مارس رخ می دهد. ماه مارس در تقویم جولیان و گرگوری سومین ماه سال است. تعداد روز های ماه مارس 31 روز است و مقارن است با 10 اسفند تا 11 فروردین ماه.

این ماه زمان پیشرفت و حرکت رو به جلو و ما را به آینده سوق می دهد.  تصمیماتی که در ماه مارس گرفته می شود دارای استحکام و فاصله است. جالب است بدانید اول مارس به مناسبت روز ملی دوستدارن کره بادام زمینی ساخته شد.

رویداد های ماه مارس

 • ۸ مارس روز جهانی زن
 • ۵ مارس روز جهانی پفک
 • ۱۲ مارس روز جهانی کلیه
 • ۱۴ مارس مصادف
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

April

آوریل چهارمین ماه سال در تقویم گریگوری است، که طول آن ۳۰ روز است و در تقویم شمسی از 12 فروردین شروع می شود و در 10 اردیبهشت ماه به پایان می رسد. در ماه آوریل، هوا رو به گرمی می رود و روز ها طولانی تر می شود.

رویداد های ماه آوریل

 • ۲ آوریل روز بین المللی کتاب کودک
 • ۱۵ آوریل روز جهانی صدا
 • ۲۲ آوریل روز بین المللی زمین پاک
 • ۲۷ آوریل روز بین المللی گرافیست
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

May

ماه مه پنجمین ماه سال در تقویم جولیان و گرگوریان است. این ماه از 11 اردیبهشت شروع می شود ودر 10 خرداد به پایان می رسد. ماه مه 31 روز دارد.

رویداد های ماه مه یا می

 • ۱ می روز جهانی کار و کارگر
 • ۷ می روز حمایت از مبتلایان به ویروس  HIV
 • ۱۵ می روز بین المللی خانواده
 • ۲۲ می تکریم بین المللی تنوع زیستی
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

ماه های فصل بهار (Spring)

 • March (مارس)
 • April (آوریل)
 • May (مه)

June

ژوئن ششمین ماه سال در تقویم جولیان و گرگوریان است. این ماه 30 روز دارد و از 11 اردیبهشت شروع می شود و در 10 خرداد ماه به پایان می رسد. ماه ژوئن در واقع شروع فصل تابستان است. در این ماه شاهد روزهایی گرم و بلند هستیم.

رویداد های ما ژوئن

 • ۱ ژوئنتکریم جهانی والدین
 • ۵ ژوئن تکریم جهانی محیط زیست
 • ۸ ژوئن تکریم جهانی اقیانوس ها
 • ۱۰ ژوئن کریم جهانی تکریم صنایع دستی
 • ۱۵ ژوئن روز جهانی گل
 • ۱۷ ژوئن مبارزه با خشکسالی
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

July

جولای هفتمین ماه سال در تقویم جولیان و گرگوریان است که 31 روز دارد. این ماه مقارن است با 10 تیر در تقویم شمسی و تا 9 مرداد ادامه دارد.

رویداد های ماه جولای

 • 4 جولای روز بین المللی تعاونی ها
 • 11 جولای روز بین المللی جمعیت
 • 23 جولای روز بین المللی لغو برده داری
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

August

اوت یا آگوست هشتمین ماه سال در تقویم جولیان و گرگوریان است و آخرین ماه فصل تابستان است، تعداد روز های آن 31 روز است. این ماه از 10 مرداد شروع می شود و تا 9 شهریور ادامه دارد.

رویداد های ماه اوت یا آگوست

 • ۱ آگوست روز تغذیه با شیر مادر
 • ۹ اگوست روز بین المللی مردم بومی
 • ۱۳ آگوست روز چپ دست ها
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

ماه های فصل تابستان (summer)

 • June (ژوئن)
 • July (جولای)
 • August (آگوست)
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

September

سپتامبر نهمین ماه تقویم میلادی است که طول آن 30 روز است. ماه سپتامبر اول ماه پاییز است که از 10 شهریور شروع میشود و تا 8 مهر ادامه پیدا میکند.

رویداد های ماه سپتامبر

 • ۸ سپتامبر روز بین المللی سوادآموزی
 • ۱۰ سپتامبر روز بین المللی پیشگیری از خودکشی
 • ۱۶ سپتامبر  روز بین المللی لایه اوزن
 • ۲۴ سپتامبر روز بین المللی قلب
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

October

اکتبر دهمین ماه سال در تقویم میلادی است که از 10 شهریور ماه شروع می شود و تا 8 مهر ادامه دارد. طول روز های ماه اکتبر 31 روز است.

رویداد های ماه اکتبر

 • ۱ اکتبر  روز جهانی سالمند
 • ۲ اکتبر  روز جهانی بدون خشونت
 • ۵ اکتبر روز جهانی معلم
 • ۸ اکتبر روز جهانی کودک
 • ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

November

نوامبر یازدهمین ماه سال در تقویم میلادی و گرگوریان است. ماه نوامبر آخرین ماه فصل پاییز است. این ماه از 10 آبان شروع میشود و در 9 آذر به اتمام می رسد. ماه نوامبر 30 روز دارد.

رویداد های ماه نوامبر

 • 14 نوامبر  روز جهانی دیابت
 • 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون
 • ۲۵ نوامبر وز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

ماه های فصل پاییز (autumn)

 • September (سپتامبر)
 • October (اکتبر)
 • November (نوامبر)
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

December

دسامبر دوازدهمین و آخرین ماه ازماه های انگلیسی  است. طول روز های آن 31 روز است. این ماه پایانی، از 10 آذر شروع می شود و در دهم تیرماه به پایان می رسد.

رویداد های ماه دسامبر

 • ۱ دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز
 • ۲ دسامبر  روز مبارزه با برده داری
 • ۳ سامبر روز بین المللی حمایت از معلولان
 • ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر
 • ۱۸ دسامبر روز مهاجران
 • ۲۹ دسامبر روز تنوع محیط زیست
ماه های سال، ماه به انگلیسی، ماهای سال به انگلیسی، ماه های سال، ماه

سخن پایانی

در این مقاله آموزشی از موسسه باران سعی کردی تا شما علاقمندان به زبان انگلیسی را با تمامی ماه­ های انگلیسی آشنا کنیم و برخی از مهمترین رویدادهای واقع در این ماه­ ها را به شما معرفی کنیم تا بتوانید بهتر از پیش با ماه های انگلیسی و میلادی آشنا باشید.