موقعیت های زیادی وجود دارد که باید از کسی بپرسیم که چه احساسی دارند و بیان کنیم که حالمان خوب نیست. در این مقاله به سوالات و جملات مهم انگلیسی هنگام صحبت کردن درمورد بیماری می پردازیم.

سوالات متداول در مورد سلامتی افراد که عموما پرسیده می شوند.

امروز چطوری؟

?How are you feeling

چه احساسی دارید؟

انواع دردها و بیماری ها

1- سر درد دارم./ سرم درد می کند.

I have a headache

2- سر درد بسیار بدی دارم.

I have a terrible headache

3- این سر درد دارد مرا می کشد.

This headache is killing me

4- یک آسپرین بخور و نیم ساعت دراز بکش.

Take an aspirin and lie down for half an hour

5- دندان درد دارم.

I have (a) toothache

6- کمر درد دارم.

I have (a) backache

7- دل درد دارم.

I have(a) stomachache

8- سرما خورده ام.

I have a cold

9- گلو درد دارم.

I have a sore throat

10- تب دارم.

.I have a fever

11- تب خفیفی دارم/کمی تب دارم.

I have a slight fever

12- عطسه می کنم.

I am sneezing

13- سرفه می کنم.

I am coughing

14- آبریزش بینی دارم.

I have a runny nose

15- ضعف دارم. بدنم سست است.

I feel sluggish

16- سرگیجه دارم.

I am/ feel dizzy

17- اخیراً مدتی است که سرگیجه دارم.

I’ve been having a dizzy spell lately

18- سرگیجه دارم./ سرم گیج میرود.

I’m having dizzy turns

19- آنفلونزا دارم.

I have the flu(=influenza)

22- بینی ام گرفته ایت.

My nose is stuffed-up/congested

20- صدایم گرفته است.

I’ve lost my voice./my voice is cracking

21- پایم/ بازویم/ شانه ام/زانویم/  گردنم/ … درد می کند.

My leg/arm/shoulder/knee/neck… hurts

22- تمام تنم درد می کند.

My whole body hurts

23- پشتم/ پایم/ بازویم/ سینه ام… درد می کند.

I have a pain in my back/leg/ arm/chest….

24- درد خفیفی در سینه ام دارم.

I have a dull ache in my chest

25- درد شدیدی در سینه ام دارم.

I have a sharp pain in my chest

26- قلبم تند میزند./طپش قلب دارم.

My heart is throbbing/fluttering

27- به سختی نفس می کشم.

I have trouble breathing

28- خیلی عرق می کنم.

I sweat/am sweating a lot

29- او سکته(قلبی) کرد./انفارکتوس کرد.

He had a heart attack/ an infraction

30- به حالت کُما فرو رفت./ دچار کُما شد.

He went into a coma

31-بیهوش شد.

He fainted/ passed out

32- او را فردا عمل می کنند.

He will have an operation next month

33- دکتر چند تا آزمایش نوشت.

The doctor ordered some tests.

مکالمه انگلیسی در مورد بیماری

عبارات کاربردی

I am sick

مریضم

I am feeling sick

احساس مریضی میکنم

I feel sick

احساس مریضی دارم

I don’t feel well

حالم خوب نیست

I felt sick yesterday

دیروز حالم بد شد

I think that I am getting sick

فکر میکنم دارم مریض میشم

I might be getting sick

شاید دارم مریض میشم

I am in a lot of pain

من خیلی درد دارم

I feel awful

خیلی حالم بد

از have/has برای مشخص کردن بیماری استفاده می کنیم.

have/has+Sickness

I have a cold

سرما خورده ام

He has the flu

آنفولانزا دارد

I have a fever

من تب دارم

He has a bad cough

او سرفه بدی دارد

I have a sore throat

گلو درد دارم

I have an earache

گوش درد دارم

I have a stomachache

معده درد دارم

مکالمه انگلیسی در مورد بیماری

She has a headache

سردرد دارم

I have a toothache

دندان درد دارم

My grandmother has diabetes

مادر بزرگم دیابت دارد.

در اینجا علائم دیگری وجود دارد که با  verbs or adjectives بکار میبریم.

I am dizzy

من سرگیجه دارم

I am nauseous

حالت تهوع دارم

I need to vomit

من باید استفراغ کنم

I’m shivering

دارم میلرزم

I’m cold

من سردم است

I feel weak

احساس ضعف دارم

My body is tired

بدنم خسته است

وقتی درد داریم می توانیم از فعل hurt استفاده کنیم هم به معنی آسیب دیدن و هم به معنی درد داشتن

My head hurts.(=I have a headache.)

سرم درد می کند.(سر درد دارم)

My knee hurts

زانویم درد می کند.

My tooth hurts

دندونم درد می کند.

My shoulder hurts

شانه ام درد می کند.

My finger hurts

انگشتم صدمه دیده است.

My stomach hurts

معده ام درد می کند.

چگونه سوال پرسیدن در مورد سلامتی دیگران مهم است

How do you feel today

امروز چه احساسی داری؟

Do you feel okay? You look sick

آیا احساس خوبی داری؟به نظر میاد بیمار هستی.

?Do you feel better today

آیا امروز احساس بهتری داری؟

?Are you sick

آیا مریضی؟

?Are you okay

حالت خوبه؟

?Are you feeling okay

آیا احساس خوبی دارید؟

?Do you need to see a doctor

آیا نیاز به مراجعه پزشک دارید؟

?Do you need some medicine

آیا به مقداری دارو نیاز داری؟

مکالمه انگلیسی در مورد بیماری

وقتی کسی رو میشناسیم که مریض است باید حرف خوبی بزنیم تا به او نشان دهیم که به او اهمیت می دهیم.

I hope you feel better soon

امیدوارم هرچه زودتر خوب شوی.

Get better soon

زود خوب شو

Take care of yourself

مراقب خودت باش

ما همچنین میتوانیم به آنها مشاوره بدهیم.

Make sure that you get lots of rest

مطمئن شوید که استراحت زیادی دارید.

Get some rest

کمی استراحت کن

Make sure to drink lots of water

حتما آب زیادی بنوشید

Try to drink some tea

سعی کنید کمی چای بنوشید.

You need to get lots of sleep

شما باید زیاد بخوابید

Take some medicine

مقداری دارو بخور

Go to the hospital today

امروز برو بیمارستان

مکالمه انگلیسی در مورد بیماری

مکالمه بین دکتر و بیمار در زبان انگلیسی شامل اصطلاحات و جملاتی است که درباره بیماری و شرایط جسمی بیمار می‌باشد. برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی، شما می‌توانید مکالمات دکتر و بیمار را  مطالعه نمایید.

?Doctor : Hello! What can I do for you

سلام! چه کار میتونم براتون انجام بدم؟

Patient : Good Morning Doctor. I am not well

صبح بخیر دکتر . حالم خوب نیست

Doctor : Come and sit here

بیا و بنشین

Doctor : Open your mouth

دهانت را باز کن

?Doctor : How long are you not well

چه مدت حالت خوب نیست؟

Patient : Since yesterday

از دیروز

?Doctor : No problem-did you have Motion yesterday

مشکلی نیست. دیروز حرکتی داشتی

Patient : No Doctor-not so freely

نه دکتر؛ نه خیلی

Patient : Doctor I feel giddy

آقای دکتر سرگیجه دارم

Patient : I don’t feel like eating at all

میل به خوردن غذا هم ندارم

?Doctor : then

خوب

Patient : I feel like vomiting

احساس حال بهم‌خوردگی دارم

?Doctor : Do you take a lot of water

آب زیاد مصرف  میکنی؟

Patient : No, doctor I don’t take too much

نه آقای دکتر نه زیاد نمیخورم

?Doctor : Did you take any medicine

هیچ دارویی استفاده می‌کنی؟

Patient : Yes Doctor, I took Anacin.

بله آقای دکتر آناسین مصرف می‌کنم

?Doctor : who told you to take it

کی بهتون گفته مصرف کنی

Patient : Nobody Doctor I took it myself

هیچ کس دکتر. خودم مصرف می‌کنم

?Doctor : why did you take it

چرا مصرف می‌کنی

Patient : Because I felt headache

چون سر درد دارم

Doctor : Nothing to be worried at

چیز نگران‌ کننده‌ای نیست

?Doctor : Do you need immediate relief

ضد درد نیاز داری

Patient : No need sir. It is enough you give medicines

نیاز نیست آقا . کافیه. شما دارو بدید.