بهترین موضوعات برای مکالمه زبان انگلیسی

اگر به  دنبال سؤالات مکالمه متناسب با موضوع خود هستید؟ نگاهی به فهرست طولانی ما از سوالات مکالمه مبتنی بر موضوع بیندازید. در اینجا به موضوعاتی اشاره کرده ایم که  به صورت  عمومی برای صحبت کردن  زبان انگلیسی کاربرد دارند.

موضوعات

Marriage

ازدواج

Seasons

فصلها

Sports

ورزش

Health

سلامتی

Art

هنر

Movies

 فیلم ها

تکنولوژی (صنعت)

Technology

عشق

Love

Cooking

آشپزی

Family

حانواده

Fashion

مد

Communication

ارتباط

Friendship

دوستی

Jobs

شغل ها

Habits

عادات

Cities

شهرها

بهترین موضوعات برای مکالمه زبان انگلیسی

Marriage

?What makes a happy marriage

How does the idea of getting married make you feel? Excited? Scared? Happy? Nervous

?What do your parents tell you about getting married

Some people say that marriage is outdated (too old-fashioned and not needed), do you agree or disagree

.Describe your perfect spouse

?What do you think married life will be like

?When do you plan on getting married

?What do you want your wedding to be like

?What are some wedding traditions in your country

?What do you think of arranged marriages

ازدواج

چه چیزی یک ازدواج شاد را ایجاد می کند؟

ایده ازدواج چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ برانگیخته؟ ترسیده؟ خوشحال؟ عصبی؟

پدر و مادرت در مورد ازدواج به تو چه می گویند؟

بعضی ها می گویند ازدواج قدیمی است (خیلی قدیمی و نیازی نیست)، موافقید یا مخالف؟

همسر ایده آل خود را توصیف کنید.

به نظر شما زندگی زناشویی چگونه خواهد بود؟

چه زمانی قصد ازدواج دارید؟

دوست داری عروسی ات چطور باشه؟

برخی از سنت های عروسی در کشور شما چیست؟

نظر شما در مورد ازدواج های منظم چیست؟

Seasons

?What is your favorite season

?What do you think of when you think of winter

What are some things your family did when you were a child in spring

?What is the worst season in your country

Does it snow in your hometown in the winter? Did you use to make snowmen?

?What is your favorite thing to do in summer

What festivals or celebrations does your country have during the changing of the seasons?

?Do you ever go hiking when the leaves change in fall

?Where is the best place to be in summer? How about winter

?Does your country have a special food for any of the seasons

فصل ها

فصل مورد علاقه شما چیست؟

وقتی به زمستان فکر می کنید به چه چیزی فکر می کنید؟

در دوران کودکی شما در فصل بهار خانواده شما چه کارهایی انجام می دادند؟

بدترین فصل در کشور شما چیست؟

آیا در زمستان در شهر شما برف می بارد؟ آیا برای ساختن آدم برفی استفاده کردید؟

کار مورد علاقه شما برای انجام در تابستان چیست؟

کشور شما در طول تغییر فصل چه جشنواره ها یا جشن هایی دارد؟

آیا تا به حال با تغییر برگ ها در پاییز به پیاده روی می روید؟

بهترین مکان برای بودن در تابستان کجاست؟ زمستان چطور؟

آیا کشور شما برای هر یک از فصل ها غذای خاصی دارد؟

Sports

?What are some sports you like watching? Why

?What are some sports you dislike watching? Why

?Do you play any sports? If so, which ones

Would you like to learn how to play a sport or do an activity? What would you like to learn

?Why are sports so popular

?Do you know of any interesting or strange sports or activities

?What two sports would you like to mix

?Do you prefer to watch sports or play them? Why

?What do you think is the most dangerous sport

?What do you think of athletes making so much money? Is it a good thing or a bad thing

ورزش ها

چه ورزش را دوست دارید تماشا کنید؟ چرا؟

چه ورزش هایی را دوست ندارید تماشا کنید؟ چرا؟

آیا شما ورزش می کنید؟ اگر چنین است، کدام یک؟

آیا دوست دارید یاد بگیرید که چگونه یک ورزش انجام دهید یا یک فعالیت انجام دهید؟ مایلید چه بیاموزید؟

چرا ورزش اینقدر محبوب است؟

آیا ورزش یا فعالیت جالب یا عجیبی سراغ دارید؟

دوست دارید چه دو ورزش را با هم ترکیب کنید؟

آیا ترجیح می دهید ورزش تماشا کنید یا آنها را بازی کنید؟ چرا

به نظر شما خطرناک ترین ورزش چیست؟

نظر شما در مورد کسب درآمد این همه ورزشکار چیست؟ آیا چیز خوبی است یا بد؟

بهترین موضوعات برای مکالمه زبان انگلیسی

Health

?What is the best thing to do to stay healthy

?What do you think the worst disease to have would be

?Do you consider yourself to be healthy? Why

?How often do you exercise

?What is your diet like? Do you eat mostly fruits and vegetables

What do you think about the health care system in your country? How could it be improved

People are living longer and longer thanks to medicine. How long would you like to live? How about forever

Are there any diseases like small pox that you think humans could totally get rid of if we tried

?Where do you think the future of medicine will be?

سلامتی

بهترین کار برای سالم ماندن چیست؟

به نظر شما بدترین بیماری چه خواهد بود؟

آیا خود را سالم می دانید؟ چرا؟

چند وقت یکبار ورزش می کنید؟

رژیم غذایی شما چگونه است؟ آیا بیشتر میوه و سبزیجات می خورید؟

نظر شما در مورد سیستم بهداشت و درمان کشورتان چیست؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟

مردم به لطف دارو عمر طولانی تری دارند. چقدر دوست داری زندگی کنی؟ برای همیشه چطور؟

آیا بیماری هایی مانند آبله کوچک وجود دارد که فکر می کنید اگر ما تلاش کنیم، انسان می تواند کاملاً از شر آن خلاص شود؟

به نظر شما آینده پزشکی کجا خواهد بود؟

Art

?How often do you go to art museums

?Do you consider yourself to be artistic

?What do you think about modern art paintings

How many forms of art can you name? What is your favorite form of art

?Is graffiti art? Why or why not

?What is the most famous statue in your country

Who is your favorite artist? Why do you like them so much

?Do you think that art is important to society? Why

Have you ever tried drawing, painting, sculpting, or something else artistic

?What is the most famous painting in your country

?What is traditional art like in your culture

?What country do you think is the most creative

Why is art so expensive? Do you think it should be more, or less, expensive

Do you have any artistic friends? What kinds of art do they create

هنر

چند وقت یکبار به موزه های هنری می روید؟

آیا خودتان را هنرمند می دانید؟

نظر شما در مورد نقاشی های مدرن چیست؟

چند نوع هنر را می توانید نام ببرید؟ هنر مورد علاقه شما چیست؟

آیا گرافیتی هنر است؟ چرا و چرا نه؟

معروف ترین مجسمه کشور شما چیست؟

هنرمند مورد علاقه شما کیست؟ چرا اینقدر آنها را دوست دارید؟

به نظر شما هنر برای جامعه مهم است؟ چرا؟

آیا تا به حال طراحی، نقاشی، مجسمه سازی یا چیزهای هنری دیگری را امتحان کرده اید؟

معروف ترین نقاشی کشور شما کدام است؟

هنر سنتی در فرهنگ شما چگونه است؟

به نظر شما خلاق ترین کشور کدام کشور است؟

چرا هنر اینقدر گران است؟ به نظر شما باید بیشتر یا کمتر گران باشد؟

آیا دوست هنری دارید؟ چه نوع هنری خلق می کنند؟

Movies

?What is your favorite genre of movie

?Who are some of your favorite actors

?What kind of movie is best for a date

?Do you cry during movies

?What is the best movie you have ever seen

?What was the scariest movie you have ever seen

?How often do you see movies

?Do you usually watch movies at the theater or watch them at home

?Do you buy DVDs or download movies

?What is the best snack to eat during a movie

?What do people do during movies that really annoys you

فیلم ها

ژانر مورد علاقه شما در فیلم چیست؟

برخی از بازیگران مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟

چه نوع فیلمی برای قرار ملاقات بهتر است؟

آیا در طول فیلم گریه می کنید؟

بهترین فیلمی که دیدی چی بوده؟

ترسناک ترین فیلمی که دیدی چی بوده؟

چند وقت یکبار فیلم می بینید؟

آیا معمولا در تئاتر فیلم می بینید یا در خانه تماشا می کنید؟

آیا DVD میخرید یا فیلم دانلود میکنید؟

بهترین میان وعده برای خوردن در فیلم چیست؟

مردم در طول فیلم چه می کنند که واقعا شما را آزار می دهد؟

بهترین موضوعات برای مکالمه زبان انگلیسی

Cooking

?How often do you cook

?How good are you at cooking

?What are some things that you can cook

?What dish or food are you best at cooking

?Do you think you can cook better than your mother

?Who is a better cook, your mother or your grandmother

Are cooking shows popular in your country? Do you watch any cooking shows

?What is the hardest thing to cook

What are some of the advantages of cooking your meals at home? How about the disadvantages

? Is it important for husbands to know how to cook

?Does your father cook

?Who is the best cook you know

?Would you like to be a chef? Why

?If you had your own personal chef, what meal would you ask for most

آشپزی

هرچند وقت یبار آشپزی میکنی؟

چقدر در آشپزی مهارت دارید؟

چه چیزهایی را می توانید بپزید؟

در آشپزی چه غذا یا غذایی بهتر است؟

آیا فکر می کنید بهتر از مادرتان می توانید آشپزی کنید؟

چه کسی آشپز بهتر است، مادر شما یا مادربزرگ شما؟

آیا نمایش های آشپزی در کشور شما محبوب هستند؟ آیا برنامه های آشپزی را تماشا می کنید؟

سخت ترین چیز برای پختن چیست؟

برخی از مزایای پختن غذا در خانه چیست؟ در مورد معایب چطور؟

آیا دانستن آشپزی برای شوهران مهم است؟

پدرت آشپزی می کند؟

بهترین آشپزی که می شناسید کیست؟

آیا دوست دارید آشپز شوید؟ چرا؟

اگر سرآشپز شخصی خود را داشتید، چه غذایی را بیشتر می خواستید؟

Family

?How do members of a family support each other

?Who do you think has the most power in the family? Why

Do you agree with the saying “Children should be seen and not heard”? Why do you agree or disagree

?Are good family members or good friends more important? Why

?What problems do parents have to solve as their children grow up

How close are you to your extended family? (cousins, aunts, great uncles etc.)

?What is the perfect number of children a family should have

?What do you think of people who marry and decide not to have children

?How do you think western families and eastern families differ

?What do you think is the most important thing to make a happy family

خانواده

اعضای یک خانواده چگونه از یکدیگر حمایت می کنند؟

به نظر شما چه کسی در خانواده بیشترین قدرت را دارد؟ چرا؟

آیا با جمله “کودکان را باید دید نه شنید” موافقید؟ چرا موافق یا مخالف؟

اعضای خوب خانواده مهمتر هستند یا دوستان خوب؟ چرا؟

والدین با بزرگ شدن فرزندانشان چه مشکلاتی را باید حل کنند؟

چقدر به خانواده بزرگ خود نزدیک هستید؟ (عموزاده ها، خاله ها، عموهای بزرگ و غیره)

تعداد کامل فرزندانی که یک خانواده باید داشته باشد چقدر است؟

نظر شما در مورد افرادی که ازدواج می کنند و تصمیم می گیرند بچه دار نشوند چیست؟

به نظر شما خانواده های غربی و شرقی چه تفاوتی دارند؟

به نظر شما مهمترین چیز برای ایجاد یک خانواده شاد چیست؟

Fashion

Would you like to be a fashion model? What are their lives like

?Could you date someone if they had a terrible sense of fashion

?Which country or city is the most fashionable in the world

?Is fashion important or not important? Why or why not

?Do you prefer functional or fashionable clothing

?What do you think of the fashion industry

?How does fashion affect people’s lives

?What are some of the silliest fashions you have seen

Do you think fashions changed as quickly in the past as today? Why or why not

مد

آیا دوست دارید یک مدل لباس باشید؟ زندگی آنها چگونه است؟

اگر با کسی حس بدی از مد داشت، می‌توانید قرار ملاقات بگذارید؟

کدام کشور یا شهر شیک ترین دنیاست؟

آیا مد مهم است یا نه؟ چرا و چرا نه؟

آیا لباس های کاربردی را ترجیح می دهید یا مد روز؟

نظر شما در مورد صنعت مد چیست؟

مد چگونه بر زندگی مردم تأثیر می گذارد؟

احمقانه ترین مدهایی که دیده اید کدامند؟

آیا فکر می کنید مدها در گذشته به سرعت امروز تغییر کردند؟ چرا و چرا نه؟

مکالمه انگلیسی در خانه

Friendship

?Do you prefer to have many friends or just a few that you are close to

What are the benefits of having just a few close friends? How about the benefits of having many friends

.Describe your best friend

?Are you close friends with anyone who you knew in elementary school

Why do people need friends? What can happen if a person has no friends

?What is the biggest thing you have done to help a friend

?Do you have any friends who would risk their life to save you

Would you risk your life to save a friend? How about a stranger

?What kind of qualities do you look for in a friend

دوستی

آیا ترجیح می دهید دوستان زیادی داشته باشید یا فقط چند نفری که به آنها نزدیک هستید؟

مزایای داشتن تنها چند دوست صمیمی چیست؟ در مورد مزایای داشتن دوستان زیاد چطور؟

بهترین دوستت را توصف کن.

آیا با کسی که در دوران دبستان می شناختید دوست صمیمی هستید؟

چرا مردم به دوستان نیاز دارند؟ اگر کسی دوست نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

بزرگترین کاری که برای کمک به یک دوست انجام داده اید چیست؟

آیا دوستانی دارید که برای نجات شما جان خود را به خطر بیندازند؟

آیا برای نجات یک دوست جان خود را به خطر می اندازید؟ یک غریبه چطور؟

به دنبال چه ویژگی هایی در یک دوست هستید؟

Jobs

?What are some of the worst jobs you can think of

?What are some of the best jobs you can think of

?How long do you want to work

?Is it better to be a boss or an employee? Why

?What would be the most satisfying job for you

What is one of the most exciting jobs you can think of? How about one of the most boring jobs

What kind of job do you want to get in the future?  What kind of tasks will you have to do

?Do you think what job someone has determines who they are

?What is the most dangerous job

?How difficult is it to get a job in your country

شغل ها

برخی از بدترین مشاغلی که می توانید به آنها فکر کنید کدامند؟

برخی از بهترین مشاغلی که می توانید به آنها فکر کنید کدامند؟

تا کی میخوای کار کنی؟

رئیس بودن بهتر است یا کارمند؟ چرا؟

رضایت بخش ترین شغل برای شما چیست؟

یکی از هیجان انگیزترین مشاغلی که می توانید به آن فکر کنید چیست؟ یکی از کسل کننده ترین شغل ها چطور؟

در آینده می خواهید چه شغلی داشته باشید؟ چه نوع وظایفی را باید انجام دهید؟

آیا فکر می کنید شغلی که یک نفر دارد تعیین می کند که او کیست؟

خطرناک ترین شغل چیست؟

کار در کشور شما چقدر سخت است؟

Habits

?What are some things you do every day

?What are some good habits you have

?Do you have any bad habits

?Can your group give you any advice for your bad habits

?What is something you should do every day but don’t

?What are some activities you like to do

?How much do you exercise every week

What is a successful life? What habits should you have to have a successful life

?What three habits will improve your life

?What are some habits that can improve your English ability

عادات

هر روز چه کارهایی را انجام می دهید؟

چند عادت خوب دارید؟

آیا عادت بدی دارید؟

آیا گروه شما می‌تواند در مورد عادت‌های بدتان به شما توصیه کند؟

کاری که باید هر روز انجام دهید اما انجام نمی دهید چیست؟

چند فعالیت دوست دارید انجام دهید؟

هر هفته چقدر ورزش می کنید؟

زندگی موفق چیست؟ برای داشتن یک زندگی موفق چه عاداتی باید داشته باشید؟

کدام سه عادت زندگی شما را بهبود می بخشد؟

چه عادت هایی می توانند توانایی زبان انگلیسی شما را بهبود بخشند؟

Cities

Do you like cities or the country side? Which is better and why

?You can make one change to your country’s capital city, what will you change

What are some of most famous cities in the world? What makes them famous

?Why do you think that humans started living in cities

?Do you think that we will still live in cities 100 years from now

?How do you think cities will change in the future

?What city would you like to visit

شهرها

شهرها را دوست دارید یا روستایی؟ کدام بهتر است و چرا؟

شما می توانید یک تغییر در پایتخت کشور خود ایجاد کنید، چه چیزی را تغییر خواهید داد؟

برخی از معروف ترین شهرهای جهان کدامند؟ چه چیزی آنها را مشهور می کند؟

به نظر شما چرا انسان ها در شهرها زندگی می کنند؟

آیا فکر می کنید که ما 100 سال دیگر هنوز در شهرها زندگی خواهیم کرد؟

به نظر شما شهرها در آینده چگونه تغییر خواهند کرد؟

دوست دارید از چه شهری دیدن کنید؟

بهترین موضوعات برای مکالمه زبان انگلیسی

Communication

?How is communication changing between people

?It used to be common to talk to strangers. Do you think it’s okay to talk to people you don’t know

?How often do you start up a conversation with people you don’t know

?Think about how your Grandmother talks with people. Is it the same as how you talk to people

Use your imagination. How will people communicate in the future

?How have smart phones changed communication

.Name at least 10 forms of communication

?Do you think people can communicate with ghosts and spirits

?How has communication changed through human history

ارتباط

ارتباط بین افراد چگونه تغییر می کند؟

قبلا صحبت با غریبه ها معمول بود. آیا فکر می کنید خوب است با افرادی که نمی شناسید صحبت کنید؟

هر چند وقت یکبار با افرادی که نمی شناسید گفتگو می کنید؟

به نحوه صحبت مادربزرگتان با مردم فکر کنید. آیا این همان نحوه صحبت شما با مردم است؟

از تخیلاتت استفاده کن. مردم در آینده چگونه ارتباط برقرار خواهند کرد؟

تلفن های هوشمند چگونه ارتباطات را تغییر داده اند؟

حداقل 10 نوع ارتباط را نام ببرید.

آیا فکر می کنید مردم می توانند با روح ها و ارواح ارتباط برقرار کنند؟

ارتباطات در طول تاریخ بشر چگونه تغییر کرده است؟

Love

?Do you believe that love can be understood by looking at the brain and chemicals

?How is attraction different than love

?Why do you think some people fall out of love

?What is the most romantic movie you know

?In public, how much affection is too much

?How is showing love different now from in the past

In all cultures there are famous love stories (i.e. Romeo and Juliet). What is a famous love story in your country

When you see a couple, how do you know they are in love

?Do you believe in love at first sight

?What do you think of valentine’s day

?Think of two different cultures, how do those cultures express love differently

عشق

آیا معتقدید عشق را می توان با نگاه کردن به مغز و مواد شیمیایی درک کرد؟

جذابیت چه تفاوتی با عشق دارد؟

به نظر شما چرا بعضی ها از عشق می افتند؟

عاشقانه ترین فیلمی که میشناسید چیه؟

در جمع چقدر محبت زیاد است؟

نشان دادن عشق اکنون چه تفاوتی با گذشته دارد؟

در همه فرهنگ ها داستان های عاشقانه معروفی وجود دارد (مانند رومئو و ژولیت). یک داستان عاشقانه معروف در کشور شما چیست؟

وقتی یک زوج را می بینید، از کجا می دانید که آنها عاشق هستند؟

آیا به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید؟

نظر شما در مورد روز ولنتاین چیست؟

به دو فرهنگ متفاوت فکر کنید، چگونه آن فرهنگ ها عشق را متفاوت ابراز می کنند؟

Music

?Who are your favorite bands or artists

?How often do you listen to music

?When was the last time you bought a song or album

?Do you usually buy albums online or CD’s from the store

Have you ever illegally downloaded music? Do you think it is okay or not okay to download music illegally

?What kind of music do you listen to when you want to dance

?What kind of music do you listen to when you are sad

?Is there a certain song or type of music that makes you really energetic

?Do you think music is getting better or worse

?What kind of music will your kids listen to

?What music did your parents listen to

?How do you feel about your country’s traditional music

?Should people try to modernize traditional music

موسیقی

گروه ها یا هنرمندان مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟

معمولا هر چند وقت به موسیقی گوش میدی؟

آخرین باری که یک آهنگ یا آلبوم خریدید کی بود؟

آیا معمولاً آلبوم‌ها یا سی‌دی‌ها را از فروشگاه آنلاین می‌خرید؟

آیا تا به حال به طور غیرقانونی موسیقی دانلود کرده اید؟ به نظر شما دانلود غیرقانونی موسیقی اشکالی ندارد یا خیر؟

وقتی می خواهید برقصید به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟

وقتی غمگین هستید به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟

آیا آهنگ یا نوع خاصی از موسیقی وجود دارد که شما را واقعاً پرانرژی کند؟

به نظر شما موسیقی بهتر می شود یا بدتر؟

فرزندان شما به چه نوع موسیقی گوش خواهند داد؟

پدر و مادرت چه موسیقی گوش می دادند؟

نسبت به موسیقی سنتی کشورتان چه احساسی دارید؟

آیا مردم باید سعی کنند موسیقی سنتی را مدرن کنند؟

Technology

.Talk about how technology has changed in your lifetime

?What do you think has been the most important new invention in the last 100 years

?Are there any new gadgets that you really want to get

?What do you think will be the next biggest technological advance

?How can countries help to create more inventors

?What is your favorite piece of technology you own

?How will computers change in the future

?Do you think that there will be more or less new innovation in the future

?Is there a piece of technology that you really want that doesn’t exist? (i.e. flying cars, teleportation, etc.)

.Give some examples of technology that have made the world worse

?What do you think is the most important thing that humans have created

?Do you think that people will travel outside of our solar system? How will they get there

تکنولوژی

در مورد اینکه چگونه تکنولوژی در طول زندگی شما تغییر کرده است صحبت کنید.

به نظر شما مهمترین اختراع جدید در 100 سال گذشته چه بوده است؟

آیا ابزار جدیدی وجود دارد که واقعاً بخواهید آن را دریافت کنید؟

به نظر شما بزرگترین پیشرفت تکنولوژیکی بعدی چه خواهد بود؟

کشورها چگونه می توانند به ایجاد مخترعان بیشتر کمک کنند؟

تکه فناوری مورد علاقه شما که دارید چیست؟

کامپیوترها در آینده چگونه تغییر خواهند کرد؟

آیا فکر می کنید که در آینده کم و بیش نوآوری جدیدی وجود خواهد داشت؟

آیا یک تکه فناوری وجود دارد که واقعاً می خواهید که وجود نداشته باشد؟ (یعنی اتومبیل های پرنده، تله پورت و غیره)

چند نمونه از فناوری که دنیا را بدتر کرده است، بیاورید.

به نظر شما مهمترین چیزی که بشر خلق کرده است چیست؟

آیا فکر می کنید که مردم به خارج از منظومه شمسی ما سفر خواهند کرد؟ چگونه به آنجا خواهند رسید؟