اصلی ترین تفاوت های زبان انگلیسی و لاتین

اکثر مردم فکر می کنند که زبان لاتین همان زبان انگلیسی است و برخی هم تصور می‌کنند که زبان لاتین زبان رایج در کشورهای آمریکای لاتین است، اما اینطور نیست. زبان لاتین یکی از زبانهای است که از ریشه ایتالیایی گرفته شده است. زبان لاتین از  latium (لاتیوم ) در رم باستان است که امروزه لاتزیو نامیده می‌شود. پایتخت ایتالیا شهر رم است ،که یکی از شهرهای لاتیوم است .اولین  کتیبه‌های نوشته شده به این زبان در قرن ۶ میلادی است این کتیبه ها به الفبای اتروسک (Etruscan alphabet) نوشته شده اند. زبان لاتین در حال حاضر زبان رسمی کشور واتیکان است و تقریباً در بقیه نقاط به اسپانیایی, فرانسه, ایتالیایی و پرتغالی تبدیل شده است

در قرن پانزدهم زبان لاتین شروع به از دست دادن موقعیت خود به عنوان زبان اصلی در کل اروپا به کار می رفته بود کرد. زبان مدرن لاتین تا اواسط قرن بیستم توسط کلیسای کاتولیک رومی استفاده می‌شد .در حال حاضر تا حدی از این زبان استفاده می شود ,به خصوص در واتیکان که این زبان به عنوان یکی از زبان های رسمی این شهر استفاده می‌شود.

اغلب کلماتی که در زبان انگلیسی به کار می روند از لاتین وارد انگلیسی شده‌اند. برای مثال تقریباً تمام افعال با قاعده انگلیسی اصلا لاتین هستند، و تنها افعال بی قاعده  در زبان انگلیسی  شناخته شده اند. این وضعیت تقریباً شبیه کلمات عربی است که در زبان فارسی جذب شده‌اند. اما به جز واژگان معمولی لاتین که جذب انگلیسی شده‌اند اصطلاحات مختلفی نیز هستند که کاربرد آنها در زبان انگلیسی روزمره رایج نیست و دقیقاً با همان شکل و در میان متن به کار می روند.

تفاوت الفبای انگلیسی و لاتین

الفبای لاتین درحقیقت از الفبای اتروسکایی گرفته شده‌اند. خود الفبای اتروسکایی هم البته می‌توان گفت لاتینی زبان‌ها به واسطه مردم اتروسکایی زبان از میراث الفبای رایج در یونان باستان بهره مند شدند.  امروز خطی که مردم لاتین زبان برای نوشتن به کار می‌برند برای نوشتن در زبان های دیگر نیز به کار می‌رود .زبانهایی مثل انگلیسی که حتی ارتباطی با زبان لاتین ندارند ولی چون از الفبای لاتین استفاده می‌کنند گاهی عموم مردم همه آنها را به عنوان لاتین در نظر می‌گیرند.

اصلی ترین تفاوت های زبان انگلیسی و لاتین

الفبای انگلیسی

A   B    C  D   E    F    G   H   I   J    K     L   M    N     O     P    Q    R     S    T     U     V    W   X     Y    Z

الفبای لاتین

A       B      C      D      E     F     G        H     I       K       L    M    N       O      P       Q     R    S    T        V      X       Y     Z

در زبان لاتین حروف J,U,W   نیست در واقع حروف لاتین ۲۳ حرف هستند در حالی که حروف انگلیسی ۲۶ حرف هستند.

تفاوت اصلی بین  این دو زبان این است که در حقیقت زبان لاتین یک زبان به شدت متمایز است ،در حالی که زبان انگلیسی اساساً  خود را به ترتیب کلمات جملات خود منتقل می کند.

(subject+verb+object)

فاعل+فعل+مفعول

درحالی که زبان لاتین معنای خود را از طریق بساط های مختلف اضافه شده به ریشه آن منتقل میکند.

Verb, nouns and adjectives

فعل ، اسم و صفت ها.

به این ترتیب لاتین برای ایجاد معنای  آن نیازی به اطاعت از دستور کلمه تجویز شده ندارد.

( مثال : یک جمله میتواند به این شکل نوشته شود،

فعل، مفعول و فاعل

یا

مفعول، فعل ، فاعل و غیره )

در انگلیسی تقریبا ساختار SVO در دستور کلمه ثابت است.

Subject+verb+object

از آنجایی که اسم ها و صفت ها هر دو دارای کافی هستند که نشان می‌دهد آنها به هم تعلق دارند یا مجزا هستند .لازم نیست عبارات اسم /صفت در کنار هم قرار گیرند. بنابراین تمرکز اصلی برای هر دانش آموز لاتین تسلط بر نزول اسم ها و صفت ها و پارادایم های صرف افعال به منظور خواندن صحیح زبان لاتین است.

نظام نوشتاری اعداد در زبان لاتین

در زیر اعداد ۱ تا ۱۲ را می توان بدین صورت در زبان لاتین دید.

I         1

II       2

III      3

IIII      4

V        5

VI       6

VII      7

VIII      8   یا    IIX      8

عدد ۸ به دو صورت نوشته میشود.

IX         9

X          10

XI         11

XII         12

هر نمادی که در سمت راست نماد دیگر است چنانچه مقدار از آن نماد کمتر یا با آن مساوی باشد ارزش نماد سمت چپ زیاد میکند.

VI= 5+1=6

هر نمادی که در سمت چپ نماد دیگر قرار دارد چنانچه مقدارش از آن کمتر باشد ارزش نماد سمت راست را کم میکند.

IX=X- I=10- 1=9

برای عدد صفر  نماد حرف N است که از کلمه  none به معنی هیچ گرفته شده است. در دنیای امروز سیستم عدد نویسی لاتین کاربرد زیادی ندارد و تنها در مواردی از آنها استفاده می شود .

۱. بر روی بعضی ساعت ها نوشته شده

۲. برای نمایش قرن و سال

۳. در نامگذاری ترکیبات شیمیایی

اصلی ترین تفاوت های زبان انگلیسی و لاتین