مکالمه ساده انگلیسی برای کودکان

ارتباط نقش مهمی در شکل گیری شخصیت و رفاه کودک دارد. با این حال، باید بدانید که گفتگو با فرزندتان با صحبت کردن با فرزندتان کاملاً متفاوت است. صحبت کردن معمولاً شامل ارائه دستورالعمل هایی در طول روز در مورد کارهایی است که باید انجام دهند یا نباید انجام دهند. مکالمات، برعکس، بسیار معنادار هستند، که هم شامل صحبت کردن و هم گوش دادن است. یادگیری مهارت های مکالمه می تواند به فرزند شما کمک کند آینده بهتری برای خود رقم بزند.

چگونه با فرزندان خود گفتگو کنیم؟

شما می توانید با پرسیدن سؤالات باز از بچه ها یک گفتگوی ساده با آنها داشته باشید. سؤالات باز برای مکالمه با بچه‌ها عالی هستند، زیرا فکر بچه‌ها را محدود نمی‌کنند. در اینجا هیچ پاسخ خاصی وجود ندارد، بنابراین بچه ها می توانند خودشان را بیان کنند و واقعاً در یک گفتگو عمیق شوند.

مکالمه را از کجا شروع کنیم؟

اگرچه یادگیری یک زبان متفاوت برای کودکان سخت است ولی با صحبت کردن با دیگران به خصوص با دوستان و ارتباط برقرار کردن با آنها و همچنین با تمرین و پشتکار راه های عالی برای تسلط به زبان انگلیسی برای کودکان فراهم خواهد شد .برای مکالمه با کودکان در مورد موضوعات مختلف با او صحبت کنید.

 در ادامه این مقاله جملات ساده انگلیسی برای بچه ها را در زمینه موضوعات مختلف ارائه داده‌ایم.

مکالمه ساده انگلیسی برای کودکان

Ask about family

پرسیدن در مورد خانواده

?How many brothers and sisters do you have

?Are your brothers and sisters older or younger

?What are their names

?What are your parents’ names

?Where does your Dad/Mom work

?Do you have any pets

Ask about school

پرسیدن درباره مدرسه

?Where do you go to school

?What grade are you in

?Do you ride the bus to school

?What is your teacher’s name

?What is your favourite thing to study at school

What are you studying in school right now in Math? Language arts? Science?

?Who is your best friend

?What do you like to play at recess

 

Ask about activities

پرسیدن در مورد فعالیت ها

 

?What do you like to do for fun

?Do you play sports? Which ones? Which is your favourite sport

?What is your favourite thing to do at the weekend

?Do you prefer to spend your time inside or outside

?Do you like to draw? What kinds of things do you ؟draw

?Do you like to do puzzles What about word puzzles? Number puzzles

مکالمه ساده انگلیسی برای کودکان

آموزش مکالمه ساده در خانه

بسیاری از والدین دوست دارند در خانه به فرزندان خود انگلیسی آموزش دهند، اما نمی دانند چگونه شروع کنند. مهم نیست که انگلیسی شما کامل نباشد. مهمترین چیز این است که شما مشتاق باشید و فرزندانتان را تشویق و تحسین کنید. کودک شما اشتیاق شما به زبان را درک خواهد کرد. اگر فرزندتان بلافاصله شروع به صحبت کردن به زبان انگلیسی نکرد، نگران نباشید. آنها برای جذب زبان به زمان معینی نیاز دارند. صبور باشید و آنها در زمان خود شروع به صحبت انگلیسی خواهند کرد.

از جملات ابتدایی و روزمره استفاده کنید

?Good morning. – How are you

احوالپرسی کردن

.Good morning, everyone

?How are you

?Fine thanks. How are you

!Great

.Come in, please

  1. Nice to meet you. – I’m great.

.Nice to meet you

.My name is Kate

.Nice to meet you, too

.Sit down, please

.Thank you

.This is the music room

.Wow! They are good

.That’s the school library

!Wow! Many books

.Good afternoon, everyone

.Good afternoon, Mr. Kim

?My name is Kate. How are you

.I’m great. Nice to meet you, Kate

  1. ?What’s this? – What’s that

چه چیزی

.Hello

.Hello, Sally

?What’s this

.It’s a book

?What’ that

 .it’s a box

?Wow! What’s that

.It’s a pencil

.Thank you

.You’re welcome

  1. ?Who is he? – Who is she

چه کسی

?Who is he

.He is my  teacher

?Who is she

.She is my friend

.She is wonderful

?Wow! Who is she

.I don’t know

?Mike, is she your mom

.Yes, she’s my mom

!Let’s sing a song together

!Great

.I can’t sing

?What time do you get up

.I get up at six

.I go to school at seven-thirty

.Wow! You are an early bird

.Thank you

مکالمه ساده انگلیسی برای کودکان

قطعا می دانید که آموزش زبان انگلیسی به کودکان، با آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان متفاوت است. نمی توان با هر روشی به کودکان آموزش داد. بلکه باید آموختن مکالمه و دیگر مهارت های زبان انگلیسی را جذاب و لذت بخش کرد. یکی از اصلی ترین راه ها، استفاده از بازی و سرگرمی است. همراه

* از کودک بخواهید که انگلیسی صحبت کند

ابتدا جمله ای که قرار است کودک به شما بگوید یا چیزی را از شما درخواست کند را به انگلیسی با او تمرین کنید، سپس از او بخواهید که خبر یا خواسته خود را به انگلیسی بگوید. اگر نتوانست دوباره با او تمرین کنید.

* کلمات پر کاربرد و آسان را به او آموزش دهید

روز های هفته، اعداد، رنگ ها، فصل ها، غذا ها و صفات را با استفاده از امکانات موجود به او آموزش دهید. این کلمات رایج، نقش قابل توجهی در روند یادگیری کودکان دارند.

*استفاده از جملات و عبارات روزمره 

مکالمه واقعی از جملات و عبارات روزمره شروع می شود. عباراتی مانند احوال پرسی یا گفتن شب بخیر. بعضی از این موارد را معرفی خواهیم کرد : 

شب بخیر : Nighty night

خوبی ؟ : ? Are you fine

مهربان : kind

من آماده ام : I’m ready

این بده : It’s bad

صبح بخیر : good morning

معذرت می خواهم/ببخشید : I’m sorry

مرسی : Thank you

بیا داخل : Come in