امروزه افراد بسیار زیادی دوست دارند که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند زیرا در پیشرفت آنها تاثیر مستقیم دارد. آموزش زبان انگلیسی از پایه به روش های مختلفی انجام می شود به عنوان مثال یکی از روش ها، آموزش زبان انگلیسی با آهنگ است که بسیار از افراد از این روش برای آموزش خود استفاده می کنند. اصطلاحات در انگلیسی، جملاتی پرکاربرد هستند که افراد در صحبت های روزمره خود از آن جملات استفاده می کنند. در این مطلب از موسسه باران می خواهیم به بررسی اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن بپردازیم.

اصطلاحات در انگلیسی چیست؟

اصطلاحات جملات پرکاربردی می باشد که افراد در مکالمات روزمره خود استفاده می کنند. معمولا اصطلاحات دارای معنی خاصی می باشند و باید حتما لغات آن اصطلاح در کنار یکدیگر باشند تا بتوان معنی کرد و اگر خواسته باشید لغات آن اصطلاح را به صورت تک تک معنی کنید، آن لغات نامفهوم هستند. یک نوع از اصطلاحات، ضرب المثل در زبان انگلیسی است.

شما در کنار یادگیری مکالمه، گرامر زبان انگلیسی، تلفظ زبان انگلیسی و … باید اصطلاحات را نیز یاد بگیرید. زیرا این اصطلاحات  در زبان روزمره و عامیانه مردم است و یادگیر آنها باعث می شود زبان انگلیسی را بهتر یاد بگیرید.

کاربرد اصطلاحات در زبان انگلیسی

یادگیری اصطلاحات باعث می شود شما زبان انگلیسی را بهتر درک کنید. شما بعد از یادگیری اصطلاحات مفهوم جملاتی که در مکان های عمومی به شما می گویند را بهتر متوجه می شوید و راحت تر می توانید با اشخاص دیگر ارتباط برقرار کنید. یکی دیگر از مزیت های اصطلاحات در زبان انگلیسی این است که صحبت کردن شما روان تر می شود.

بررسی اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن

در این قسمت می خواهیم چند نمونه از اصطلاحات انگلیسی که مربوط به اعضای بدن است را بررسی کنیم.

Break a leg  به معنای بترکونی! است. leg به معنای پا می باشد.

Cry your heart out به معنای زار زار گریه کردن است. کلمه Heart به معنای قلب می باشد.

My lips are sealed به معنای دهنم قرصه است. کلمه lips به معنای لب می باشد.

Pull one’s leg به معنای شوخی کردن یا سر به سر گذاشتن است. کلمه leg به معنای پا می باشد.

See eye to eye به معنای هم عقیده بودن و تفاهم داشتن است. کلمه eye به معنای چشم می باشد.

Look down your nose به معنای چشم و ابرو اومدن! می باشد. در این جمله look به معنای نگاه کردن است و nose به معنای بینی می باشد.

Foot in mouth به معنای حرف بیجا زدن! می باشد. کلمه foot مانند leg به معنای پا است.

Cost an arm and a leg این اصطلاح به معنای قیمت جون آدمیزاد است. کلمه arm به معنای بازو می باشد و با کلمه leg قبلا آشنا شدید.

Give the cold shoulder به معنای تحویل نگرفتن یا کم محلی کردن، است. shoulder  به معنای شانه می باشد.

Play it by ear این اصطلاح به معنای ببینم چی پیش میاد! است. کلمه ear در این اصطلاح به معنای گوش می باشد.

Cold feet به معنای جفت کردن است. کلمه feet به معنای پا می باشد.

A sight for sore eyes این اصطلاح به معنای دیدنت مایه دلگرمیه است و همچنین معنای چشم ما رو روشن کردی می دهد.

Off the tip of my head به معنای یه چیزی پروندن است. کلمه head به معنای سر می باشد.

Keep your chin up به معنای سرت را بالا بگیر می باشد. لغت  chin به معنای چانه است.

Bite your tongue این اصطلاح به معنای زبونت را گاز بگیر است. لغت tongue به معنای زبان می باشد.

Drag your feet به معنای این پا اون پا / تعلل کردن است.

Cross your fingers این اصطلاح به معنای خدا خدا کردن می باشد. لغت fingers به معنای انگشتان دست است.

Makes my blood boil به معنای خونم را به جوش آوردی، می باشد. کلمه Blood به معنای خون است.

Neck of the woods به معنای خیلی نزدیک است. معنی کلمه neck، گردن می باشد.

Be old hand این اصطلاح به معنای تجربه کافی داشتن است. hand به معنای دست می باشد.

یادگیری اعضای بدن به انگلیسی، اعضای بدن به انگلیسی، نام اعضای بدن به انگلیسی

روش های یادگیری اصطلاحات

در زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری دارای تعداد بسیار زیادی اصطلاح است. به دلیل تعداد بالای آنها یادگیر اصطلاحات آسان نیست و افراد بعد از یادگیری به احتمال بسیار زیاد فراموش می کنند. در این قسمت می خواهیم به روش های بپردازیم که با اجرای آنها به راحتی می توانید اصطلاحات زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

اولین روش این است که شما باید اصطلاحات را تقلید کنید. شما در طول روز فیلم یا آهنگ هایی می بینید که به زبان انگلیسی است و یا افرادی می بینید که به زبان انگلیسی صحبت می کنند. آنها در طول صحبت خود از اصطلاحات زیادی استفاده می کنند. شما باید این اصطلاحات را به همان لحن آنها تکرار و تقلید کنید. این کار باعث می شود که کمتر آن اصطلاحات را فراموش کنید.

روش دوم برای یادگیری اصطلاحات یادداشت کردن آن اصطلاحات است. شما اگر در طول روز هر اصطلاحی را شنیدید، یادداشت کنید و شب قبل از خواب یک بار مرور کنید. این کار باعث می شود دیگر آن اصطلاحات را فراموش نکنید.

روش سوم برای یادگیری اصطلاحات استفاده از تجسم است. این روش بسیار موثر می باشد. شما در این روش باید هر اصطلاح زبان انگلیسی که می بینید یک تصویر سازی ذهنی در رابطه با آن اصطلاح انجام دهید. شما اگر این تصویر سازی ها به صورت مستمر انجام دهید، باعث می شود دیگر آن اصطلاحات را فراموش نکنید.

نتیجه گیری

همان طور که گفتیم، زبان انگلیسی یکی از زبان هایی است که افراد بسیار زیادی قصد دارند این زبان را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند. حتی خانواده هایی هستند که به کودکان خود زبان انگلیسی یاد می دهند. آموزش زبان انگلیسی برای کودکان از آموزش حروف انگلیسی شروع می شود و کم کم به مباحث متوسط و پیشرفته می رساند. زبان انگلیسی دارای اصطلاحات بسیار زیادی می باشد. در این مطلب شما با اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن آشنا شدید که می توانید از آنها در مکالمات روزمره خود استفاده کنید.