گروه باران در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

گروه باران در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

گروه باران   ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵   هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی که با حضور شرکت‌ها و سازمان‌ها برگزار شد، گروه باران برای این دوره گواهی حضور را دریافت کرد. این امید را داریم که با هدفی که گروه باران با تدبیر و...