اصول جامع  آموزش  معرفی به انگلیسی به همراه مثال

اصول جامع آموزش معرفی به انگلیسی به همراه مثال

اهمیت یادگیری معرفی در زبان انگلیسیوقتی برای اولین بار با افرادی که برای شما آشنا نیستند برخورد می کنید، باید بدانید چگونه خود را به آنها معرفی کنید. چگونگی معرفی، زمانی که شما با یک فرد انگلیسی زبان آشنا می شوید، اهمیت بیشتری دارد و شما باید از اصول معرفی به انگلیسی...

اهمیت یادگیری معرفی در زبان انگلیسی وقتی برای اولین بار با افرادی که برای شما آشنا نیستند برخورد می کنید، باید بدانید چگونه خود را به آنها معرفی کنید. چگونگی معرفی، زمانی که شما با یک فرد انگلیسی زبان آشنا می شوید، اهمیت بیشتری دارد و شما باید از اصول معرفی به انگلیسی مطلع باشید. […]

بهترین روش و راهکارها برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی

بهترین روش و راهکارها برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  چرا یادگیری مکالمه زبان انگلیسی مهم است ؟ سلط بر هنر مکالمه، به ویژه مکالمه زبان انگلیسی که با زبان مادری ما متفاوت است، یک مهارت مهم در دنیای امروز است.که با آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه باران میتوانید به  این هنر تسلط پیدا کنید. اما چرا حتی با وجود...

چرا یادگیری مکالمه زبان انگلیسی مهم است ؟ سلط بر هنر مکالمه، به ویژه مکالمه زبان انگلیسی که با زبان مادری ما متفاوت است، یک مهارت مهم در دنیای امروز است.که با آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه باران میتوانید به  این هنر تسلط پیدا کنید. اما چرا حتی با وجود داشتن دایره لغات گسترده، […]

نکات مهم و اصولی در آموزش تلفظ کلمات انگلیسی + راهکارها

نکات مهم و اصولی در آموزش تلفظ کلمات انگلیسی + راهکارها

تلفظ کلمات انگلیسی چالشی برای زبان آموزان یادگیری تلفظ کلمات زبان انگلیسی، از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای زبان‌آموزان است. برخی از صداهای انگلیسی در زبان فارسی وجود ندارند. از طرفی دیگر، تلفظ برخی از صداها مانند “th” و “ch”، برای فارسی‌زبان‌ها بسیار...

تلفظ کلمات انگلیسی چالشی برای زبان آموزان یادگیری تلفظ کلمات زبان انگلیسی، از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای زبان‌آموزان است. برخی از صداهای انگلیسی در زبان فارسی وجود ندارند. از طرفی دیگر، تلفظ برخی از صداها مانند “th” و “ch”، برای فارسی‌زبان‌ها بسیار دشوار است. به همین دلیل برای درست صحبت کردن، یادگیری صحیح تلفظ کلمات انگلیسی […]

نکات مهم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان| ویژه والدین

نکات مهم آموزش زبان انگلیسی برای کودکان| ویژه والدین

برای مشاهده تمامی دوره های موسسه باران به " آموزش زبان انگلیسی " مراجعه بفرمایید. چرا یکی از دغدغه های والدین،آموزش زبان انگلیسی به کودکانشان میباشد.ما در دنیای امروز، به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می‌رویم و زبان انگلیسی یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت...

برای مشاهده تمامی دوره های موسسه باران به " آموزش زبان انگلیسی " مراجعه بفرمایید. چرا یکی از دغدغه های والدین،آموزش زبان انگلیسی به کودکانشان میباشد. ما در دنیای امروز، به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می‌رویم و زبان انگلیسی یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت در این شرایط است. در نتیجه یادگیری زبان انگلیسی از کودکی، […]

آموزش حروف انگلیسی + الفبای انگلیسی کهن + تاریخچه

آموزش حروف انگلیسی + الفبای انگلیسی کهن + تاریخچه

 آموزش حروف انگلیسی الفبای معاصر انگلیسی زبان شامل 26 حرف است که هر یک از آنها به یک یا چند صدا مربوط می شود. حروف برای ترکیب کلمات ترکیب شده اند.بسته به نحوه تولید صدای آن، یک حرف به عنوان یک صامت یا یک مصوت طبقه بندی می شود. (مصوت ها a ، e ، i ، o ، u ، y و w هستند...

  آموزش حروف انگلیسی  الفبای معاصر انگلیسی زبان شامل 26 حرف است که هر یک از آنها به یک یا چند صدا مربوط می شود. حروف برای ترکیب کلمات ترکیب شده اند. بسته به نحوه تولید صدای آن، یک حرف به عنوان یک صامت یا یک مصوت طبقه بندی می شود.  (مصوت ها a ، […]