20 کتاب داستان انگلیسی برای تقویت سریع انگلیسی

20 کتاب داستان انگلیسی برای تقویت سریع انگلیسی

20 کتاب داستان انگلیسی برای تقویت سریع انگلیسیداستان ما را در تمام مراحل زندگی هدایت می کند از همان لحظه که به دنیا آمده ایم تا وقتی که به سن نوجوانی و بزرگسالی می رسیم. وقتی بچه هستیم پدر و مادر برای من داستان می گویند ،وقتی بزرگ تر میشویم داستان‌ها را در رادیو و...

20 کتاب داستان انگلیسی برای تقویت سریع انگلیسی داستان ما را در تمام مراحل زندگی هدایت می کند از همان لحظه که به دنیا آمده ایم تا وقتی که به سن نوجوانی و بزرگسالی می رسیم. وقتی بچه هستیم پدر و مادر برای من داستان می گویند ،وقتی بزرگ تر میشویم داستان‌ها را در رادیو […]

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسی

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسی

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tenseزمان حال ساده simple presentزمان حال استمرار present continuousزمان حال کامل present perfectزمان حال کامل استمرارPresent perfect continuousزمان حال ساده simple presentزمان حال ساده برای اتفاقاتی که به صورت عادی و روزانه...

آموزش کامل انواع زمان حال در انگلیسیPresent tense زمان حال ساده simple present زمان حال استمرار present continuous زمان حال کامل present perfect زمان حال کامل استمرارPresent perfect continuous زمان حال ساده simple present زمان حال ساده برای اتفاقاتی که به صورت عادی و روزانه باشد و به طور دائم به وقوع بپیوندد . همچنین […]

آزمون آیلتس (IELTS) +  نمره دهی

آزمون آیلتس (IELTS) + نمره دهی

آزمون آیلتس چیست؟ آزمون آیلتس(IELTS) مخفف واژه International English Language Testing Systemبه معنای نظام بین المللی ارزشیابی زبان انگلیسی است. این آزمون یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی در سراسر دنیا است. آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی است. این آزمون توسط...

آزمون آیلتس چیست؟ آزمون آیلتس(IELTS) مخفف واژه International English Language Testing System به معنای نظام بین المللی ارزشیابی زبان انگلیسی است. این آزمون یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی در سراسر دنیا است. آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی است. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا IDP برگزار […]

ضمایر فاعلی(subject-pronouns)

ضمایر فاعلی(subject-pronouns)

ضمایر فاعلی Subject pronouns             افعال to beضمیر کلمه ای است که به جای اسم می آید.ضمایر فاعلی ضمایری هستند که بجای فاعل می نشینند و از تکرار  اسم به عنوان فاعل  در جمله جلوگیری می کند.ضمائر فاعلی پرکاربردترین ضمایر انگلیسی هستند و این ضمایر به صورت مفرد و جمع...

ضمایر فاعلی Subject pronouns             افعال to be ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می آید.ضمایر فاعلی ضمایری هستند که بجای فاعل می نشینند و از تکرار  اسم به عنوان فاعل  در جمله جلوگیری می کند. ضمائر فاعلی پرکاربردترین ضمایر انگلیسی هستند و این ضمایر به صورت مفرد و جمع می آیند. ضمائر فاعلی […]

رشته آموزشی زبان انگلیسی

رشته آموزشی زبان انگلیسی

رشته آموزشی زبان انگلیسیزبان انگلیسی دارای سه گرایش آموزش زبان انگلیسی (دبیری زبان انگلیسی) زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی می باشد. رشته آموزش زبان انگلیسی یکی از زیرگروه های رشته زبان های خارجه می باشد که  این رشته در دانشگاه تدریس می شود. رشته آموزش...

رشته آموزشی زبان انگلیسی زبان انگلیسی دارای سه گرایش آموزش زبان انگلیسی (دبیری زبان انگلیسی) زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی می باشد. رشته آموزش زبان انگلیسی یکی از زیرگروه های رشته زبان های خارجه می باشد که  این رشته در دانشگاه تدریس می شود. رشته آموزش زبان انگلیسی ، رشته ای است […]