صفر تا صد جملات شرطی

صفر تا صد جملات شرطی

صفر تا صد جملات شرطیجملات شرطی جملاتی هستند که در مورد عوامل شناخته شده یا موقعیت های فرضی بحث می کنند.جملات شرطی همانطور که از اسمشون پیدا است بیانگر یک شرط هستند.انواع جملات شرطی:۱. جملات شرطی صفرZero conditional sentences۲. جملات شرطی نوع اولFirst conditional...

صفر تا صد جملات شرطی جملات شرطی جملاتی هستند که در مورد عوامل شناخته شده یا موقعیت های فرضی بحث می کنند.جملات شرطی همانطور که از اسمشون پیدا است بیانگر یک شرط هستند. انواع جملات شرطی: ۱. جملات شرطی صفر Zero conditional sentences ۲. جملات شرطی نوع اول First conditional sentences ۳. جملات شرطی نوع […]

تقویت رایتینگ تافل

تقویت رایتینگ تافل

تکنیک های سریع تقویت رایتینگتقویت مهارت نوشتاری مانند سایر مهارت ها بخش جدایی‌ناپذیر ارتباط در بین انسان‌ها و یکی از پر چالش ترین مهارت ها در هر زبانی است. چرا که بسیاری از افراد حتی در زبان اول هم توانایی نوشتن متون مختلف را ندارند .در زبان انگلیسی هم مثل سایر زبانها...

تکنیک های سریع تقویت رایتینگ تقویت مهارت نوشتاری مانند سایر مهارت ها بخش جدایی‌ناپذیر ارتباط در بین انسان‌ها و یکی از پر چالش ترین مهارت ها در هر زبانی است. چرا که بسیاری از افراد حتی در زبان اول هم توانایی نوشتن متون مختلف را ندارند .در زبان انگلیسی هم مثل سایر زبانها مکاتبات از […]

تکنیک های سریع تقویت اسپیکینگ

تکنیک های سریع تقویت اسپیکینگ

تکنیک های سریع تقویت اسپیکینگ Speakingامروزه زبان انگلیسی ابزار مهمی برای ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی و …….در سطح بین‌الملل است .در این مواقع اولین چیزی که به ذهنمان می آید مهارت اسپیکینگ آن است اگر بتوانید روان و زیبا و در عین حال صحیح و اصولی به زبان...

تکنیک های سریع تقویت اسپیکینگ Speaking امروزه زبان انگلیسی ابزار مهمی برای ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی و …….در سطح بین‌الملل است .در این مواقع اولین چیزی که به ذهنمان می آید مهارت اسپیکینگ آن است اگر بتوانید روان و زیبا و در عین حال صحیح و اصولی به زبان انگلیسی صحبت کنید دامنه ارتباطات و […]

معرفی بهترین دیکشنری های سال 2022

معرفی بهترین دیکشنری های سال 2022

معرفی بهترین دیکشنری های سال 2022دیکشنری یا فرهنگ لغت یکی از ابزارهای مهم در یادگیری یک زبان خارجی محسوب می شود. دیکشنری مجموعه ای از کلمات در یک یا چند زبان خاص است که اغلب بر اساس حروف الفبا مرتب سازی می شوند و شامل اطلاعاتی در مورد معانی، کاربردها ،ریشه ها، تلفظ،...

معرفی بهترین دیکشنری های سال 2022 دیکشنری یا فرهنگ لغت یکی از ابزارهای مهم در یادگیری یک زبان خارجی محسوب می شود. دیکشنری مجموعه ای از کلمات در یک یا چند زبان خاص است که اغلب بر اساس حروف الفبا مرتب سازی می شوند و شامل اطلاعاتی در مورد معانی، کاربردها ،ریشه ها، تلفظ، تعاریف […]

آموزش رایگان زبان انگلیسی در ۵۰ روز

آموزش رایگان زبان انگلیسی در ۵۰ روز

آموزش رایگان زبان انگلیسی در ۵۰ روزاگر به ما بگویند چند سال طول میکشد تا یک مهارت را یاد بگیرید خیلی نا امید و افسرده میشویم و قید یادگیری آن را میزنیم. ولی اگر برای ما مدتی را معلوم کنند و بگویند در چند ماه یا چند روز یک مهارت را یاد میگیرید سریع قبول میکنیم . چون...

آموزش رایگان زبان انگلیسی در ۵۰ روز اگر به ما بگویند چند سال طول میکشد تا یک مهارت را یاد بگیرید خیلی نا امید و افسرده میشویم و قید یادگیری آن را میزنیم. ولی اگر برای ما مدتی را معلوم کنند و بگویند در چند ماه یا چند روز یک مهارت را یاد میگیرید سریع […]