Select Page
Angela Lee Duckworth, “Grit - The Power of Passion and Perseverance”

Angela Lee Duckworth – Grit – The Power of Passion and Perseverance

خانم «Angela Duckworth» پژوهشگر، روانشناس و نویسنده‌ی معروف آمریکایی و فارغ‌التحصیل از دانشگاه «Pennsylvania» است. وی نویسنده‌ی کتاب‌های «Key to Success: How to Be Successful and the Habits of Successful People» و «Grit: The Power of Passion and Perseverance» می‌باشد. در این ویدئو درباره‌ی اهمیت موضوع «ثابت قدمی» صحبت می‌کند.

قسمتی از صحبت‌های خانم «Angela Duckworth»:

«ما آموزگاران تازه‌کار را که سخت کار می‌کردند، بررسی کردیم. با این پرسش که کدام‌یک تصمیم دارند که در این شغل باقی بمانند؟ و چه کسی قصد دارد بیشترین درآمد را داشته باشد؟
در تمامی این موارد بسیار متفاوت، یک ویژگی با موفقیت بدست آمد. و این هوش اجتماعی، ظاهر خوب، سلامتی جسمی و ضریب هوش نبود. بلکه ثابت قدمی بود. ثابت قدمی، اشتیاق و پشتکار برای اهداف بلند مدت محسوب می‌شود. ثابت قدمی یعنی استقامت. ثابت قدمی، توجه به آینده‌تان در ابتدا و انتهای روز است. نه تنها برای هفته و ماه، بلکه برای سالهاست.»

آزمون «تا چه حد سرسخت هستید؟»

Grit Scale

آزمون پیشنهادی خانم «Angela Duckworth»