مکالمه انگلیسی در مورد بیماری با ترجمه

  • 10 ماه پیش
  • آموزش زبان
  • 0 دیدگاه
  • 1382
مکالمه انگلیسی در مورد بیماری با ترجمه

موقعیت های زیادی وجود دارد که باید از کسی بپرسیم که چه احساسی دارند و بیان کنیم که حالمان خوب نیست. در این مقاله به سوالات و جملات مهم انگلیسی هنگام صحبت کردن درمورد بیماری می پردازیم.

سوالات متداول در مورد سلامتی افراد که عموما پرسیده می شوند.

امروز چطوری؟

?How are you feeling

چه احساسی دارید؟

انواع دردها و بیماری ها

۱- سر درد دارم./ سرم درد می کند.

I have a headache

۲- سر درد بسیار بدی دارم.

I have a terrible headache

۳- این سر درد دارد مرا می کشد.

This headache is killing me

۴- یک آسپرین بخور و نیم ساعت دراز بکش.

Take an aspirin and lie down for half an hour

۵- دندان درد دارم.

I have (a) toothache

۶- کمر درد دارم.

I have (a) backache

۷- دل درد دارم.

مقالات پیشنهادی

نظرات کاربران

ارسال نظر
شما هم دیدگاه، تجربه یا سوالتان را بنویسید