آموزش مکالمه تلفنی زبان انگلیسی | TCP

آموزش مکالمه زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی از سری آموزش های آموزش زبان انگلیسی موسسه باران ما به شما کمک می‌کنیم که بدون ترس و اشتباه، مکالمه انگلیسی موفقی داشته باشید. TCP1 TCP2 TCP3 TCP4 TCP5 دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی چیست؟ دمو دوره آموزش...

آزمون تعیین سطح

یکی از اولین و اساسی‌ترین قدم‌های پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی برای زبان‌آموزان، آگاهی آن‌ها از سطح دانش زبانی‌شان می‌باشد، به بیان دیگر آزمون تعیین سطح انگلیسی کمک می کند تا زبان‌آموزان با تکیه به سطح زبان خود برای ادامه روند یادگیری‌شان برنامه‌ریزی کنند و به صورت...

یکی از اولین و اساسی‌ترین قدم‌های پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی برای زبان‌آموزان، آگاهی آن‌ها از سطح دانش زبانی‌شان می‌باشد، به بیان دیگر آزمون تعیین سطح انگلیسی کمک می کند تا زبان‌آموزان با تکیه به سطح زبان خود برای ادامه روند یادگیری‌شان برنامه‌ریزی کنند و به صورت هدفمند این مسیر را طی کنند.

زبان انگلیسی ویژه مدیران سازمان‌ها بیش از 20 سال آموزش زبان انگلیسی به شرکت‌های بزرگ ایرانی نیاز به مشاوره دارید؟ تماس با موسسه زبان انگلیسی سازمانی چیست؟ آموزش زبان انگلیسی سازمانی که با عنوان «Corporate Language Training Service» در دنیا مطرح است به معنی نوعی از...

آموزش زبان انگلیسی از پایه

آموزش زبان انگلیسی از پایه ما به شما زبان انگلیسی را از پایه به همراه یک برنامه آموزشی مطابق با هدف شما آموزش می‌دهیم. نیاز به مشاوره دارید؟ ویدئو توضیح دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه – استارلینگز سیکرت در این دوره زبان‌آموز پس از محتوای ویدئویی زبان انگلیسی را...