CARACAS WEATHER

واحد پول: بولیوار

مساحت: ۹۱۶,۴۴۵ کیلومترمربع

پیش شماره: ۵۸+

پایتخت: کاراکاس

منطقه زمانی: UTC−04:00

جمعیت: ۲۸,۱۹۹,۸۲۲ (سال ۲۰۱۷)

باید با همکاران تجاری خود در رویدادهای اجتماعی شرکت کنید.

باید هنگام صحبت ارتباط چشمی برقرار کنید. این علاقه شما را به موضوع نشان می‌دهد و جوی از اعتماد به وجود می‌آورد.

باید هنگام صحبت با شریک تجاری که با او آشنا شده‌اید، اشارات و حرکاتی از علاقه نشان دهید.

نباید در صورت احساس نزدیک ایستادن شخصی که با او صحبت می‌کنید خود را عقب بکشید، چون این کار می‌تواند به معنی برخورد سر باشد.

نباید از انگشت اشاره برای نشان‌دادن استفاده کنید. چون می‌تواند به معنی گستاخی یا حرکتی کاملا نامناسب باشد. برای نشان‌دادن یا اشاره کردن از همه انگشتان دست استفاده کنید.

نباید هنگام صحبت با ونزوئلایی‌ها هیجان داشته باشید. اجازه دهید آنها صحبت را شروع کنند.

واحد پول: بولیوار

مساحت: ۹۱۶,۴۴۵ کیلومترمربع

پیش شماره: ۵۸+

پایتخت: کاراکاس

منطقه زمانی: UTC−04:00

جمعیت: ۲۸,۱۹۹,۸۲۲ (سال ۲۰۱۷)

باید با همکاران تجاری خود در رویدادهای اجتماعی شرکت کنید.

باید هنگام صحبت ارتباط چشمی برقرار کنید. این علاقه شما را به موضوع نشان می‌دهد و جوی از اعتماد به وجود می‌آورد.

باید هنگام صحبت با شریک تجاری که با او آشنا شده‌اید، اشارات و حرکاتی از علاقه نشان دهید.

نباید در صورت احساس نزدیک ایستادن شخصی که با او صحبت می‌کنید خود را عقب بکشید، چون این کار می‌تواند به معنی برخورد سر باشد.

نباید از انگشت اشاره برای نشان‌دادن استفاده کنید. چون می‌تواند به معنی گستاخی یا حرکتی کاملا نامناسب باشد. برای نشان‌دادن یا اشاره کردن از همه انگشتان دست استفاده کنید.

نباید هنگام صحبت با ونزوئلایی‌ها هیجان داشته باشید. اجازه دهید آنها صحبت را شروع کنند.