کارگاه «تمرین برنامه‌ریزی برای طراحی دوره‌های آموزش زبان انگلیسی خروجی محور ویژه‌ی مدیران» 05 تیر 97

گروه باران از خرداد ماه سال ۹۶ هر ماه با هدف پاسخ به مسئولیت اجتماعی خود اقدام به طراحی و برگزاری مجموعه کارگاه‌های آموزشی کرده است. مدیران آموزش و منابع انسانی سازمان‌ها دغدغه‌ی بسیاری برای آموزش‌های تخصصی پرسنل خود دارد و از سوی دیگر آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان امری پیچیده و تخصصی است.

 

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در این کارگاه حضور داشتند:

شرکت ملی نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، ایمپاسکو، بانک سینا، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی