کارگاه آشنایی با ”شیوه‌ی متفاوت تدریس با هدف انتخاب مسیر شغلی“ با حضور دانشجویان جوان و با انگیزه

 روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۳۰ در باران کارگاهی با عنوان آشنایی با ”شیوه‌ی متفاوت تدریس با هدف انتخاب مسیر شغلی“ برای دانشجویان جوان دانشگاه‌ که خود را آماده‌ی ورود به بازار کار زبان می‌بینند، برگزار شد.

این کارگاه با حضور مدیر منابع انسانی سرکار خانم هاشمی‌نژاد و یکی از اساتید بسیار موفق باران سرکار خانم شهامت و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف و علامه به مدت دو ساعت برگزار شد که طی آن موسسه‌ی معرفی شد و دانشجویان با باران و تاریخچه‌ی آن آشنا شدند.

کارگاه آشنایی با ”شیوه‌ی متفاوت تدریس با هدف انتخاب مسیر شغلی“
در ادامه تعدادی از نظرات اساتید از زبان خود آنها بیان شد که چگونه در باران آموزش زبان انگلیسی را به شیوه‌ای جدید یادگرفتند که مورد توجه‌ حاضرین در کارگاه قرار گرفت.
کارگاه آشنایی با ”شیوه‌ی متفاوت تدریس با هدف انتخاب مسیر شغلی“ با حضور دانشجویان جوان و با انگیزه