برگزاری کارگاه چابکی در یادگیری در هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران

کارگاه چابکی در یادگیری در هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران با حضور جمعی از مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره هولدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه به مدت 120 دقیقه برگزار شد. مدیر عامل گروه باران رهبری و ارائه مطالب کارگاه را برعهده داشت که با استقبال پرشور شرکت کنندگان، حضور فعال وپرسش و پاسخ بسیار شرکت کنندگان همراه بود.

شرکت سازمان توسعه مسکن ایران (وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران) یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت ساختمان است که با هدف انبوه سازی مسکن ، سرمایه گذاری و ارائه خـــدمـــات مهندسی در ســـطح کشور فعالیت می‌کند.

 شرکت های توسعه مسکن آذربایجان، اصفهان، اردبیل، تهران، خاوران، سمنان، خوزستان، کویر و ارگ مسکن جنوب از شرکت‌های زیر مجموعه این هولدینگ هستند.

تاریخ برگزاری:24 مهرماه 97

مکال برگزاری: هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران