(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
آموزش رایگان لغات مورد استفاده در حوزه‌ی حقوق | Law words

آموزش رایگان لغات مورد استفاده در حوزه‌ی حقوق | Law words

در این قسمت شما می‌توانید لغات مورد نیاز در حوزه‌ی حقوق را به زبان انگلیسی را در سه ویدئو جدا مشاهده و لغات آن را به‌صورت فایل جداگانه دانلود کنید.
Basic Legal Terms

اولین قسمت از ویدئو‌های این بخش در رابطه با لغاتی که برای “شرایط قانونی پایه” در حوزه‌ی حقوق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، آورده شده است.

ادامه …

Court Cases

دومین قسمت از لغات پرکاربرد حوزه‌ی حقوق در رابطه با “پرونده‌های دادگاه” را شما می‌توانید در این بخش مشاهده بفرمایید و از لغات آن استفاده کنید.

ادامه …

Commercial law

سومین و آخرین بخش از لغات پرکاربرد حقوق مربوط می‌شود به قانون تجاری با سعی بر این شده که بیشتر لغاتی که در این قمست مورد استفاده قرار می‌گیرد را استفاده کنید.

ادامه …

طرح یلدا گروه باران