موسسه افق ارتباط بین المللی باران

موسسه باران متخصص آموزش زبان انگلیسی به مدیران و سازمان‌ها در ۲۰ سال‌ گذشته فعالیت خود را بر آموزش ارتباط‌محور و کاربردی، بویژه آموزش مدیران‌ارشد و کارشناسان کلیدی کسب‌وکارها متمرکز کرده است. این در حالی است که تمرکز بر راه‌حل‌های تخصصی در کار با مخاطب حقوقی، هرگز باران را از همراهی مخاطبان حقیقی خود باز نداشته است.

موسسه افق ارتباط بین المللی باران

موسسه باران متخصص آموزش زبان انگلیسی به مدیران و سازمان‌ها در ۲۰ سال‌ گذشته فعالیت خود را بر آموزش ارتباط‌محور و کاربردی، بویژه آموزش مدیران‌ارشد و کارشناسان کلیدی کسب‌وکارها متمرکز کرده است. این در حالی است که تمرکز بر راه‌حل‌های تخصصی در کار با مخاطب حقوقی، هرگز باران را از همراهی مخاطبان حقیقی خود باز نداشته است.

دوره های آموزشی باران

با موسسه باران برترین دوره های آموزش زبان انگلیسی را تجربه کنید.

ما به شما کمک می‌کنیم که بدون ترس و اشتباه و با تسلط مکالمه انگلیسی موفقی داشته باشید.

ما به شما زبان انگلیسی را از پایه به همراه یک برنامه آموزشی مطابق با هدف شما آموزش می‌دهیم.

بیش از ۲۰ سال آموزش زبان انگلیسی به شرکت‌های بزرگ ایرانی، مارا به مرجع این حوزه بدل کرده.

ما به شما کمک می‌کنیم که بدون ترس و اشتباه و با تسلط مکالمه انگلیسی موفقی داشته باشید.

ما به شما زبان انگلیسی را از پایه به همراه یک برنامه آموزشی مطابق با هدف شما آموزش می‌دهیم.

بیش از ۲۰ سال آموزش زبان انگلیسی به شرکت‌های بزرگ ایرانی، مارا به مرجع این حوزه بدل کرده.

بیش از ده‌ها هزار نفر در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی موسسه باران شرکت کرده‌اند و هر کدام قصه‌ای را دنبال کرده‌اند…

نتیجه این آزمون کمک می‌کند که بعد از گذراندن دوره‌ی زبان انگلیسی میزان پیشرفت خود را بررسی کنید.

اگر در آزمون تعیین سطح موسسه زبان باران شرکت کنید، می‌توانید دید مناسبی به سطح دایره لغات و گرامر خود داشته باشید.

باران، مورد اعتماد بیش از ۱۰۰ شرکت برتر در ایران

تمرکز موسسه باران بر آموزش مدیران و کارشناسان کمک کرده که به‌صورت تخصصی در این زمینه بتوانیم فعالیت خود را انجام داده، و به سازمان‌های بزرگ کمک کنیم تا نیازهای خود در زمینه‌ آموزش زبان سازمانی را از طریق موسسه‌ی باران برطرف کنند.